این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
ردپای استثمار در جهان کودکی: پژوهشی در خصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان

کامیل احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.66625.570

چکیده
  تعدادی از مطالعات برخی از اشکال کار کودکان ازجمله کار در خیابان را مطالعه کرده‌اند، اما کمتر مطالعه‌ای به‌صورت نظام‌مند به بررسی اشکال مختلف کار کودکان، زمینه‌ها، ویژگی‌ها و پیامدهای آن‌ها پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است و برای گردآوری داده‌ها از فنون مصاحبه و مشاهده برمبنای روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
شناخت نقش آفرینی مددکاری اجتماعی در حوزه صنعت؛ یک مطالعه کیفی

احمد کلاته ساداتی؛ سیدرضا طاهرزاده اردکانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68076.595

چکیده
  مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه یاورانه سالهاست که در سطوح فردی، گروهی و جامعه‌ای و برای گروه‌های هدف مختلف، جایگاه و نقش‌های خود را به تناسب نیاز مخاطب خود تعریف نموده و به رسالت خود در زمینه‌های مختلف پرداخته است. یکی از گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی، کارکنان شاغل در صنایع است که یک جامعه فرهنگی و اجتماعی مختص به خود را تشکیل ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
واکاوی ابعاد اجتماعی سوگ دردوره COVID-19: یک مرور نظام مند

اقبال ولدبیگی؛ محمد زاهدی اصل؛ حمیده عادلیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.74354.686

چکیده
  مرگ حقیقی‌ترین و غیرقابل کنترل‌ترین رویداد زندگی بشر است. شاید یکی از چالش برانگیزترین مواجه انسان، سازگاری با فقدان عزیزانش باشد وضعیت حاکم بر چرخه سوگ و سوگواری در زمان پاندمی‌کرونا باعث نوعی پیچیدگی سوگ افراد شده است. این مطالعه با هدف واکاوی ابعاد اجتماعی سوگ در دوران کرونا انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مقالات پژوهشی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری های مرتبط با آن در ایران و دیگر کشورهای جهان

مریم مختاری؛ حسین جعفری مهر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.73978.679

چکیده
  امروزه گسترش وابستگی به مواد در عرصه ملی و بین المللی هزینه های زیادی برای دولتها دربر داشته‌است که لازم است برای کاستن از این حجم هزینه، تحقیقات اجتماعی و حقوقی انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری هایی که در این خصوص در ایران و برخی کشورها انجام گرفته می باشد تا بدین وسیله دریابیم موفقیت سیاستهای ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
بررسی چالش‌های روانی و اجتماعی نوجوانان پسر مهاجر افغانستانی

علی عظیمی؛ مریم حیاتی؛ کیانوش زهرا کار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.75260.705

چکیده
  مهاجرت همواره با نتیجه صرفاً مثبت همراه نیست و پیامدهای متنوعی را در خود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های روانی و اجتماعی نوجوانان مهاجر افغانستانی ساکن شهر رفسنجان بود. در بهار سال ۱۴۰۲ تعداد 14 نفر از این گروه که حداقل دو سال اقامت در ایران داشتند، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش این پژوهش از نوع پدیدارشناسی توصیفی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مرور نظام‌مند اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر مراجعان در مددکاری اجتماعی

فرید بهرامی؛ نگار سراج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.71185.639

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی الگوی وظیفه مداری در مددکاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مطالعه، مرور نظام‌مند اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر مراجعان در مددکاری اجتماعی است و با روش مرور نظام‌مند انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات، پژوهش ها، پایان‌نامه ها و مطالعات تجربی منتشر شده به زبان ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
ناکارآمدی بازپروری زندانیان در نهاد زندان؛ مطالعه‌ای بر زندانیان مرد بازگشته به زندان

شاهمیر صاحبی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حبیب کریمیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.75620.713

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی شرایط منجر به تکرار جرم در زندان است. برای دستیابی به این هدف از روش مردم‌نگاری استفاده شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20نفر از زندانیان مرد با سابقه بازگشت مجدد به زندان، به‫عنوان مطلع و نیز مشاهده میدانی به همراه مطالعه اسناد انجام شد. یافته‫ها نشان داد که زندان دارای یک سازوکار رسمی مواجهه با زندانی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
ناکارآمدی نهادهای خانواده و مدرسه: مطالعه‌ای درباره زندانیان مرد زندان‮پذیر شده ‬‬

شهمیر صاحبی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حبیب کریمیان

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.72094.654

چکیده
  این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که «زندانیان مرد زندان‮پذیر شده چگونه نهادهای خانواده و مدرسه را تجربه کرده‮اند؟ آیا این تجربه آنان را به انحراف سوق داده است؟‬‬» این پژوهش با استفاده از رهیافت کیفی نظریه بنیانی انجام شده است وگردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و مصاحبه‌های نیمه‌ساخت یافته با ۲۰ نفر از زندانیان مرد 33 ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
آزار خیابانی: تفسیری از تلقی زنان شهر کرمانشاه

قربانی کوثر؛ محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 41-77

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.73962.678

چکیده
  مسأله اصلی این مکتوب فهم تفسیری تلقی زنان کرمانشاه از چرایی پدیده آزار خیابانی در این شهر است. این مسأله وجهی اکتشافی دارد و چارچوب کلان تحلیل توجه به مناسبات کلان محاط بر این پدیده بوده است. روش تحقیق متناظر با موضوعات اکتشافی و متکی بر نظریه زمینه‌ای است. جمع‌آوری داده‌ها با تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و انتخاب نمونه با رویکرد ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید با سازگاری پس از طلاق در بین زنان مطلقه (مورد مطالعه: زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد شهرستان ماسال)

محمدرضا زربخش بحری؛ علیرضا قربانی؛ آزیتا یعقوبی

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 79-110

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68245.598

چکیده
  مقاله با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید با سازگاری پس از طلاق در بین زنان مطلقه انجام یافته. جامعه آماری شامل 192 زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد که از بین آن ها 150 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی ادراک ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
بررسی مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد و روان گردانها و عوامل اجتماعی روانی مرتبط با آن

سیروس احمدی؛ مریم مختاری

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.72207.658

چکیده
  به دلیل پیچیدگی و شیوع گسترده مواد و روان گردان ها، تلاش می شود از ظرفیت های جامعه همچون جوانان در جهت پیشگیری از این آسیب اجتماعی استفاده شود. پژوهش حاضر تلاش کرده است مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد را بررسی و رابطه آن را با مسئولیت پذیری، عملکرد پلیس، آگاهی از پیامدهای مواد، مهارت حل مساله، و برخی متغیرهای جمعیتی مورد تحلیل قرار ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
زنان اقدام کننده به خودکشی؛ فعالِ میدان خشونت

زینب کوچکیان

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 145-177

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.74202.684

چکیده
  خودکشی از جمله رفتارهای انسانی است که تحت تاثیر درون مایه‌های زیستی متنوعی قرار دارد. در شرایط کنونی با توجه به مسائلی همچون؛ روند صعودی نرخ خودکشی، کاهش سن اقدام و افزایش استفاده از روش‌های خشن همچون خودسوزی برای خودکشی می‌توان از ضرورت پرداخت آن به‌عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی اشاره نمود. این پژوهش در صدد است با روش کیفی نظریه‌ی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تجارب مراقبان مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی

نسرین همایونی بخشایش؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 179-219

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68678.606

چکیده
  مراقبین، موقعیت منحصربه‌فردی در ارتباط با رشد کودکان دارند و این موضوع زمانی که مخاطبان آنان کودکان ساکن در مراکز نگهداری شبانه‌روزی باشند، اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. هدف از این مطالعه، پرداختن تجارب مراقبان در نگهداری از کودکان ساکن مراکز نگهداری شبانه‌روزی بوده است. در این پژوهش پدیدارشناسی توصیفی (1401)، 19 مراقب با استفاده ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
واکاوی تجربه زیسته زنان شهر کرمان از توانمندسازی

منوچهر علی نژاد؛ زهرا قاسم زاده؛ حسین افراسیابی؛ داریوش بوستانی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 1-52

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70585.630

چکیده
  توانمندسازی به فرایندی اشاره دارد که در آن زنان به منابع مادی و غیرمادی دسترسی داشته و می‌توانند بر زندگی، انتخاب‌ها و توانایی‌های خود تأثیر داشته باشند. توانمندسازی دارای دو بعد ایستا و پویاست و عاملیت در این فرایند تأثیر مهمی دارد. به عبارت بهتر توانمندسازی شامل سه مفهوم عاملیت، فرایندها/دستاوردها و نتایج است. توانمندسازی دارای ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
خوانش ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم

محمد باباپور؛ منصور فتحی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 53-83

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71620.645

چکیده
  چکیدهانسان، نظامهای ارزشی و اخلاقی موضوع مشترک بین فلسفه اگزیستانسیالیسم و حرفه مددکاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه جایگاه وکاربرد فلسفه اگزیستانسیالیسم در ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی چیست، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه با توجه به هدف پژوهش، بنیادی-نظری است. ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تأثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر فرهنگ فقر: زنان شهر کرمانشاه

انیس رضایی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.74018.680

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ فقر در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش پیمایشی در سال 1399 در شهر کرمانشاه انجام شد و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ زنان 15 تا 59 ساله بود که از بین آن-ها 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ فقر، از پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. برای تحلیل ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مطالعه کیفی سلامت روانی در مناسبات کرونایی (مورد کاوش: پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند)

کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 115-149

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70027.620

چکیده
  یکی از گروه های اصلی که در طی شیوع بیماری ویروس کرونا بار روانی سنگینی را به دوش می کشید، کادر درمان بود. این تحقیق در تلاش است تا شناخت وسیع تری از دلایل،زمینه ها و پیامد های بیماری کرونا بر سلامت روان کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند به دست آورد.از این رو با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و آزاد در چارچوب نظریه زمینه ای و با استفاده ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
شناخت تجربۀ زیستۀ دختران شهر تهران از شکاف نسلی

هایده قره یاضی؛ محمد باقر تاج الدین؛ عالیه شکربیگی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71825.648

چکیده
  پژوهش حاضر در پی فهم تجربۀ زیستۀ دختران شهر تهران از شکاف نسلی صورت گرفته در جامعه است. در چند دهۀ اخیر با توجه به تغییرات ساختار فرهنگی جامعه، زمینۀ مساعدی برای بروز تغییرات در ارزش‌ها و نگرش‌های گروه های اجتماعی به ویژه نسل های جدید جامعۀ ایرانی به وجود آمده است. چارچوب مفهومی در پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاه های اندیشمندان در زمینۀ ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
عوامل موثر بر گرایش به نزاع فردی و جمعی با تأکید بر راهکارهای پیشگیرانه

قدیر بخشی جغناب؛ سید محسن موسوی؛ حسین امامعلی زاده؛ بهمن فصیحی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 185-229

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.72917.671

چکیده
  هدف: خشونت و نزاع از آن نوع پدیده‌هایی است که نه تنها برای افراد درگیر، بلکه به واسطۀ ایجاد احساس ناامنی، فرسایش سرمایه اجتماعی و نمایش چهرۀ خشن از شهر یا محله و نظایر آن، پیامدهای منفی متعددی برای کل پیکرۀ اجتماع در پی دارد و لذا ضروری است پس از شناخت ابعاد این آسیب، در جهت کاهش آن اقدام کرد. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف شناخت علل نزاع ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
سنخ شناسی پیامدهای حمایت اجتماعی در بستر جامعه ایرانی با تأکید بر عنصر سلامت کل نگر

محمد توکل؛ ابراهیم اخلاصی؛ سید پویا رسولی نژاد

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، ، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.67770.589

چکیده
  پراکندگی نتایج مطالعات، ضرورت مرور نظام‌مند پژوهش‌های مرتبط با حمایت اجتماعی و سنخ-شناسی پیامدهای آن را با هدف تصویرسازی نسبتاً جامع از آورده‌ها و چالش‌ها آشکار می‌سازد. هدف مطالعه، سنخ‌بندی پیامدهای حمایت اجتماعی در جامعه ایرانی، و روش آن، مرور نظام‌مند است. مقالات منتشرشده‌ با موضوع حمایت اجتماعی جامعه آماری پژوهش هستند ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مضامین اثربخش در حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران : تدوین مدل مبتنی بر رویکرد کیفی به پژوهش

سید مهدی سرکشیکیان؛ علی شکوری؛ زهرا راجی

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، ، صفحه 131-167

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68578.602

چکیده
  حمایت اجتماعی یکی از متغیر‌های مورد مطالعه در علوم روانشناسی و اجتماعی است. حمایت اجتماعی با تأثیر‌گذاری بر عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی سلامت روانی و بهروری افراد را ارتقا می‌دهد و فرد را برای مواجه با مشکلات یاری می‌رساند. این پژوهش در مورد شناسایی مضامین اثر‌گذار بر حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران بود. پژوهش از منظر هدف ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
آسیب شناسی حمایت اقتصادی با تمرکز بر تخفیف و مساعدت مالی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی

محمدحسین جوادی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ طاهره آذری ارقون؛ سارا نوروزی؛ فرزانه یعقوب؛ ماهدخت معماریان

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، ، صفحه 169-199

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.66369.565

چکیده
  یکی از فعالیت‌های مهم مددکاران اجتماعی حمایت اقتصادی از بیماران نیازمند بر اساس ارزیابی و تشخیص حرفه‌ای است. این پژوهش کیفی باهدف شناخت عوامل مؤثر بر حمایت‌های اقتصادی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی از بیماران نیازمند انجام‌شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا قراردادی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش بحث گروهی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تشدید کننده ها و تعدیل کنندهای تعارضات زناشویی حاصل از سوختگی

نیکان نیک بخت؛ طلعت اله یاری؛ مصطفی دهمرده ای

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، ، صفحه 189-259

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71294.641

چکیده
  این تحقیق باهدف شناخت تعدیل‌کننده‌ها و تشدیدکننده‌های تعارضات زناشویی حاصل از سوختگی انجام‌شده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف اکتشافی است. روش انجام این تحقیق روش تحلیل محتوای کیفی است و تکنیک گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق است.روش نمونه‌گیری در این پژوهش روش نمونه‌گیری در دسترس است .برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل تماتیک( مضمون) ...  بیشتر