تعداد مشاهده مقاله

133,322

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

211,852

نسبت مشاهده بر مقاله

663.29

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1053.99

تعداد مقالات ارسال شده

642

تعداد مقالات رد شده

331

درصد عدم پذیرش

52

تعداد مقالات پذیرفته شده

184

درصد پذیرش

29

نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مددکاری اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مددکاری اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

 به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند؛ اما تمام مراحل چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می‌شود.

نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود. 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 29، آذر 1400 

بررسی نگرش زنان نسبت به مراقبت از سالمندان: مطالعه بین نسلی زنان شهر شیراز

صفحه 1-32

10.22054/rjsw.2021.44535.326

علی یار احمدی؛ منیژه ضرغامی؛ رقیه خسروی؛ شبنم آل رسول دهکردی


تجربه زیسته برون رفت از وابستگی عاطفی به شخص در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد

10.22054/rjsw.2022.62706.515

محمود شجاعت رفسنجانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ ملیحه مصیبی


تغییر و تطور پژوهش‌ها و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی

10.22054/rjsw.2022.64919.539

اسماعیل عالی زاد؛ محمد زاهدی اصل؛ مرضیه قرائت؛ الهام محمدی؛ حمیده عادلیان


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان