تعداد مشاهده مقاله

70,387

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

141,596

نسبت مشاهده بر مقاله

576.94

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1160.62

تعداد مقالات ارسال شده

468

تعداد مقالات رد شده

259

درصد عدم پذیرش

55

تعداد مقالات پذیرفته شده

113

درصد پذیرش

24

 

درباره پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         شروع انتشار: پاییز 1393
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:  2476-6399
 •           شاپای الکترونیکی: 2476-6380
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         ضریب تأثیر: -ISC
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: مددکاری و رفاه اجتماعی
 • ·         نوع مجله:علمی(د)
 • ·         هزینه داوری مقاله: بله
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله:  rjsw@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.ir

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 18، زمستان 1397 

2. زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان

10.22054/rjsw.2020.50519.386

منصور فتحی؛ خدیجه فیضی پور؛ علی اصغر درویشی فرد


ابر واژگان