تماس با ما

سلام روزخوش 

ادرس دفتر فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی :خیابان شریعتی -سه راه ضرابخانه- خیابان شهید گل نبی-دانشکده علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی.تلفن:22266617

ایمیل:farsi .mf44@gmail.com


CAPTCHA Image