اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 480
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 263
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 107

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 128
تعداد مشاهده مقاله 72963
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 146217
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 635 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 207 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 572 روز
درصد پذیرش 24 %