آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 761
تعداد پذیرش 221
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 384
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 193

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 231
تعداد مشاهده مقاله 237728
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 298182
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 426 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 162 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 293 روز
درصد پذیرش 29 %