اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 601
تعداد پذیرش 171
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 316
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 144

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 186
تعداد مشاهده مقاله 114261
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 198867
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 488 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 395 روز
درصد پذیرش 28 %