آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 715
تعداد پذیرش 202
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 360
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 178

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 182759
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 244069
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 440 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 166 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 314 روز
درصد پذیرش 28 %