اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 641
تعداد پذیرش 184
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 328
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 156

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 201
تعداد مشاهده مقاله 132723
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 211483
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 466 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 177 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 349 روز
درصد پذیرش 29 %