اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 526
تعداد پذیرش 139
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 284
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 125

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 87995
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 172538
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 553 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 540 روز
درصد پذیرش 26 %