آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 746
تعداد پذیرش 215
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 381
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 190

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 230
تعداد مشاهده مقاله 221217
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 281968
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 429 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 163 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 304 روز
درصد پذیرش 29 %