آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 670
تعداد پذیرش 192
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 341
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 165

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 210
تعداد مشاهده مقاله 150020
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 223042
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 455 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 172 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 336 روز
درصد پذیرش 29 %