اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 451
تعداد پذیرش 108
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 251
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 97

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 115
تعداد مشاهده مقاله 65850
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 133915
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 645 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 215 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 24 %