بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10035

چکیده
  چکیده  گزارش‌ها و داده‌های آماری گویای وضعیت بحرانی ایران در رابطه با شادی و شاخص‌های مربوط به آن هستند. از سوی دیگر، زندگی پرهیاهو در کلان‌شهرهای عظیم مانند شهر تهران، به دلیل شتاب روزافزون سرعت زندگی و بروز مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان، افراد را مستعد خمودگی، افسردگی و احساس ناخشنودی ساخته و این امر سلامت روانی افراد ...  بیشتر

نظریهای زمینهای از واچینی یا واسازی عاطفی داغدیدگانِ فقدان‌های غیرمنتظره در برهمکنش عاطفی با بستگان

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ نگین نعیمی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، صفحه 43-79

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10036

چکیده
  چکیده در طول تاریخ، مرگ در کنار زندگی به‌عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی از دغدغه‌های مهم بشری بوده است. در این میان مواجهه با فقدان‌های نابهنگام معمولاً سلامت روان، روابط اجتماعی و تعاملات خانوادگی داغدیدگان را دچار نقصان می‌کند. بااینکه مطالعاتی در ابعاد جمعیت شناختی، آداب و آیین خاکسپاری و بُعد مناسکی آن در علوم اجتماعی انجام‌شده ...  بیشتر

آزمون مدل سرمایه‌گذاری راسبالت، (رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایه‌گذاری، تعهد زناشویی و پایداری روابط زناشویی)، بر روی زنان در شُرف طلاق

مرضیه نصیر؛ ولی الله فرزاد؛ مژگان سپاه منصور؛ فریبا حسنی؛ مهدیه صالحی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10037

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل سرمایه‌گذاری راسبالت (رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایه‌گذاری، تعهد زناشویی و پایداری روابط زناشویی) بر روی زنان در شُرف طلاق شهرستان دزفول بود. نمونه، شامل 150 نفر از زنان در شُرف طلاق بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سرمایه‌گذاری ...  بیشتر

رابطه انواع شبکه‌های اجتماعی و سلامت در سالمندان

الهام محمدی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، صفحه 107-141

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10038

چکیده
  چکیده نوع شبکه اجتماعی که توصیف کننده محیط بین فردی است برای بررسی هدفمند وضعیت سلامت جمعیتها قابلیت کاربرد دارد. در این پژوهش شناسایی انواع شبکه اجتماعی در میان سالمندان و مقایسه سلامت (جسمی ‌و روانی) در انواع شبکه‌های شناسایی شده، مد نظر است. مطالعه به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه SF-12 و چک لیست ویژگی‌های ساختاری و تعاملی ...  بیشتر

روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی

اسماعیل قربانی؛ مهدی کرمانی؛ حسین بهروان؛ حسین اکبری

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، صفحه 143-184

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10039

چکیده
  چکیده این پژوهش به واکاوی تجربة زیسته و شناخت ادراک عاملان اجتماعی پیرامون پدیده روسپی‌گری می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش اکتشافی، از لحاظ فرایند اجرای پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ نتایج پژوهش کاربردی و به لحاظ معیار زمان مطالعه مقطعی (1396-1397) است. از تحلیل نظام‌مند مصاحبه عمیق با 16 نفر از عوامل بازار روسپی‌گری ...  بیشتر

تجربۀ زیستۀ دختران از تأخیر در ازدواج و گونه‌شناسی استراتژی‌های مواجهه با آن

ستار پروین؛ زینب فعله گری؛ مرجان کیانی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، صفحه 185-240

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10040

چکیده
  چکیده به دلایل مختلف، تأخیر در ازدواج (چه بر اساس عرف اجتماعی و چه بر اساس ادارک خود افراد) به تجربه زیسته بخشی از دختران و پسران تبدیل‌شده است اما با توجه به تفاوت‌های زیست‌شناختی و مختصات فرهنگی جامعۀ ایران، این امر ممکن است برای دختران شرایط متفاوتی را ایجاد کند. بر این اساس، هدف این مقاله، مطالعۀ تجربۀ زیستۀ دختران از تأخیر در ...  بیشتر

رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه حسینی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، صفحه 245-274

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10041

چکیده
  چکیده بررسی و شناخت رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان بالای 25 درصد شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل ذهاب استان کرمانشاه است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤالات است که آیا بین سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی و متغیرهایی مانند درصد جانبازی، زمان جانبازی و مدت ازدواج رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق ...  بیشتر