مطالعه درک و تفسیر والدین از پدیده "ولی آزاری": یک مطالعه داده‌ بنیاد در شهر تهران

سهیلا صادقی فسایی؛ الهه شعبانی افارانی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9649

چکیده
  چکیده مطالعه حاضردر قالب سنت روش‌شناختی کیفی، با الهام از روش داده بنیاد و رویکرد تفسیری، تلاش می‌کند تا ابعاد خشونت فرزندان علیه والدین را به عنوان موضوعی که غالباً از سوی والدین پنهان نگه داشته می‌شود، شناسایی کند. یافته‌ها نشان می‌دهد، ولی‌آزاری نه تنها به لحاظ شیوع بلکه با در نظر گرفتن علل، بستر شکل‌گیری و تبعات آن، موضوع ...  بیشتر

بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران

حسین میرزائی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، صفحه 43-84

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9650

چکیده
  چکیده ایران در چهار دهه گذشته میزبان بزرگ‌ترین جمعیت مهاجران خارجی، عمدتاً افغانستانی و عراقی بوده‌ و اکنون نیز پس از پاکستان، دومین کشور پذیرنده مهاجران افغانستانی محسوب می‌شود. تحصیل، بعد از امنیت و اقتصاد، یکی از عوامل مهم جذب مهاجران افغانستانی به ایران بوده است. مدارس دولتی، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، نهضت سوادآموزی، ...  بیشتر

رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

اصحاب حبیب زاده؛ هوشنگ فرجی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، صفحه 85-121

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9652

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی می‌باشد که به­صورت مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر بیجار گروس می­باشند. حجم نمونه 380 نفر برآورد شده و برای نمونه­گیری، از روش خوشه­ای چندمرحله­ای استفاده شده است. ...  بیشتر

بررسی نتایج ناخواسته اجتماعی ناشی از "مین" ضد نفر در استان کردستان

حسین محمدزاده

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، صفحه 122-150

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9654

چکیده
  چکیده مطالعه کنش و نتایج ناخواسته کنش­های انسانی یکی از مفاهیم بنیادی در پژوهش­های علوم اجتماعی بوده است. اهمیت مطالعه نتایج ناخواسته کنش فقط ناشی از پیامد مثبت یا منفی نیت عاملان کنش نیست بلکه تولید نتایج و کنش­های متوالی دیگری است که فراسوی پیش­بینی کنشگران می‌رود. به‌کارگیری "مین"های ضدنفر در جنگ ناشی از کنش هدفمند میان ...  بیشتر

بررسی الگوهای گذران اوقات فراغت توانخواهان جسمی (نمونه موردی: توانخواهان جسمی شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ مریم کمری

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، صفحه 152-184

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9655

چکیده
  چکیده بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت توانخواهان به ‌منظور شناسایی محدودیت‌ها و نقاط ضعف بر پایه نظر آنان امری لازم در برنامه‌ریزی است که نتایج حاصل، برای بهبود خدمات رسانی و سرمایه‌گذاری مناسب با هدف گذران حداقل بخشی از اوقات فراغت توانخواهان در جامعه مؤثر خواهد بود. هدف از پژوهش، شناسایی نحوه‌ی گذران اوقات فراغت توانخواهان ...  بیشتر

نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری در شهر تهران

علی پژهان؛ پروانه افشاری

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، صفحه 152-184

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9656

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف «بررسی نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری در شهر تهران» با روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه زنان معلول همسردار (49-15) در شهر تهران(1500 نفر) بر اساس سرشماری سال 1395 است.روش نمونه‌گیری به صورت سیستماتیک بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 300 نفر انتخاب گردید. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ...  بیشتر

فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران

اکبر بخشی نیا؛ حبیب آقابخشی؛ محمدسعید ذکایی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، صفحه 214-262

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9657

چکیده
  چکیده در دو دهه اخیر نوع خاصی از بی‌خانمانی که کارتن خوابی نام گرفته، در کشور ما و به ویژه در کلانشهر تهران پدیدار شده و مورد توجه قرار گرفته است. کارتن خوابی به نظر کارشناسان اجتماعی ضمن آنکه مسئله اجتماعی تلقی می‌گردد، می‌تواند تبدیل به آسیب اجتماعی شود. کارتن خوابی نشانه و برآیندی از وجود سایر مسایل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ...  بیشتر