دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، دی 1396 
حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

صفحه 1-35

10.22054/rjsw.2017.10262

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


نشاط‌آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد )

صفحه 67-104

10.22054/rjsw.2017.10264

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی


فهم تجربۀ زیسته زنان بی‌خانمان

صفحه 177-215

10.22054/rjsw.2017.10267

علی اصغر درویشی فرد؛ خدیجه فیضی پور