این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
آزار خیابانی: تفسیری از تلقی زنان شهر کرمانشاه

قربانی کوثر؛ محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 41-77

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.73962.678

چکیده
  مسأله اصلی این مکتوب فهم تفسیری تلقی زنان کرمانشاه از چرایی پدیده آزار خیابانی در این شهر است. این مسأله وجهی اکتشافی دارد و چارچوب کلان تحلیل توجه به مناسبات کلان محاط بر این پدیده بوده است. روش تحقیق متناظر با موضوعات اکتشافی و متکی بر نظریه زمینه‌ای است. جمع‌آوری داده‌ها با تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و انتخاب نمونه با رویکرد ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تأثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر فرهنگ فقر: زنان شهر کرمانشاه

انیس رضایی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.74018.680

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ فقر در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش پیمایشی در سال 1399 در شهر کرمانشاه انجام شد و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ زنان 15 تا 59 ساله بود که از بین آن-ها 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ فقر، از پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. برای تحلیل ...  بیشتر

بررسی نگرش زنان نسبت به مراقبت از سالمندان: مطالعه بین نسلی زنان شهر شیراز

علی یار احمدی؛ منیژه ضرغامی؛ رقیه خسروی؛ شبنم آل رسول دهکردی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.44535.326

چکیده
  در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در حال انتقال از جوانی به سالخوردگی است. از این رو وضعیت سالمندان و نحوه مراقبت از آن‌ها مسأله‌ای حائز اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی نگرش زنان 20-55 ساله شهر شیراز شامل دو گروه نسلی (20-34 ساله) و (35-55 ساله) نسبت به مراقبت از سالمندان است. برای این منظور یک نمونه 385 نفری مورد مصاحبه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد ...  بیشتر

تببین جامعه شناختی خشونت مردان علیه همسران

مریم مختاری؛ محمد نوریان

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، ، صفحه 175-211

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61122.496

چکیده
  خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های اجتماعی در جهان امروزی است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی کلیه پرونده‌های شش ماه اول سال 1399، زنان مراجعه‌کننده به اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان نجف‌آباد که مورد خشونت از سوی همسر خود قرار گرفته‌اند، برای مطالعه انتخاب گردید. این تحقیق به صورت مقطعی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس تحیل داده‌های ...  بیشتر

توافق به مثابه بخشش؛ روایت تجربه زیسته زنان تهرانی از طلاق توافقی

مهدیه محمد تقی زاده؛ فرشته شهراد

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، ، صفحه 181-216

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65113.543

چکیده
  مطالعه تصمیم و تجربه زیسته طلاق توافقی زنان در شهر تهران در قالب شنیدن داستان جدایی آنها موضوع این پژوهش می‌باشد. تا در نهایت، به روایتی منسجم از این تجارب در قالب نظمی تقویمی رسید. در این پژوهش جامعه آماری شامل 2۰ نفر از زنان مطلقه در شهر تهران در سال 1399 بوده و از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده و عملیات جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر ارتباطات میان فردی زنان معلم شهر کرج

یونس جاویدنسب؛ معصومه بهبودی؛ جعفر حسنی

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، ، صفحه 217-245

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.63377.526

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش سنجش میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر ارتباطات میان فردی زنان بود. روش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان معلم مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج بود که با نمونه گیری در دسترس 45 نفر از بین آنها انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز

مرضیه محمدی؛ علی احمد رفیعی راد؛ سهیلا صادقی فسائی

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 189-226

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56829.448

چکیده
  تحقیر به عنوان امری اجتماعی، چندوجهی، پویا و رابطه‌ای روابط و تعاملات اجتماعی فرد را دستخوش تغییرات منفی می‌کند. میزان و گستره-ی این تغییرات در فرد تحقیر شونده با توجه به جایگاه او و موضوع تحقیر، متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربه‌ی تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز انجام شده است. با توجه به جایگاه فرودست زنان در ...  بیشتر

رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی

سیدعلیرضا افشانی؛ لیلی بنیاد

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، ، صفحه 47-84

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55068.429

چکیده
  خشونت از مباحث جهانی بوده که همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی است. در این پیمایش از پرسشنامه پوررحیمیان (1393) و از پرسشنامه سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف (1391) برای سنجش متغیر سبک زندگی سلامت‌محور استفاده شده است. بدین منظور و جهت پی بردن به رابطه سبک زندگی سلامت‌محور ...  بیشتر

ویژگی‌های خشونت خانگی علیه زنان و زمینه‌های فرهنگی مرتبط با آن

شیرین یکه کار؛ سید احمد حسینی حاجی بکنده

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، ، صفحه 41-100

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11705

چکیده
   قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، آسیب‌های متعدد جسمی و روانی برای زنان به همراه دارد. برنامه‌ریزی اجتماعی برای مقابله با این مسئله اجتماعی نیازمند شناسایی دقیق آن و زمینه‌های فرهنگی شکل‌دهنده آن است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سؤال است که ویژگی‌های خشونت علیه زنان در خانواده و نیز عوامل فرهنگی زمینه‌ساز آن ...  بیشتر

تجربه‌ها و پیامدهای اجتماعی مصرف مواد مخدر در زنان

حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ مرجان کیانی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1397، ، صفحه 41-97

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.10947

چکیده
  اعتیاد و مصرف مواد مخدر یکی از مسائل اجتماعی جهانی است که روزانه بر شیوع و گسترش آن افزوده می‌شود. زنان به عنوان مهم‌ترین عنصر خانواده و اجتماع ممکن است خواسته یا ناخواسته درگیر آن شوند. پیامدهای خانوادگی و اجتماعی و آسیب‌هایی که در اثر اعتیاد زنان به مواد مخدر بر جامعه وارد می‌گردد به مراتب عمیق تر از اعتیاد مردان است.پژوهش حاضر ...  بیشتر

تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر آنومی اجتماعی زنان ساکن شهر تهران.

اعظم پاک خصال

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 36-65

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7066

چکیده
  چکیده آنومی اجتماعی به مطالعه بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و اعمال و رفتاری می‌پردازد که در اجتماع غیر طبیعی تلقی می‌گردد و نیز شرایطی را مورد بررسی قرار می‌دهد که اصول و هنجارهای ارزشمند جامعه مورد بی توجهی و یا تخطی قرار می‌گیرد در دوران کنونی آنومی اجتماعی در جامعه ما متوجه همه قشرها و گروه‌های اجتماعی از جمله زنان است. ...  بیشتر

بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه.

رحمت میرزائی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 61-95

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1523

چکیده
  چکیده خشونتخانوادگیشایعترینشکلخشونتعلیهزنانبابیش‌ترینعوارضاجتماعی،روانیو اقتصادیاست. خشونت شوهران مسئله‌ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می‌کند. این گونه خشونت‌ها در همه کشورها گزارش شده و موضوع اصلی کنفرانس حقوق بشر وین در سال 1997 بود که در آن ابعاد گوناگون خشونت و راهکارهای عملی کاهش آن بیان شد. پس هدفتحقیق حاضر، بررسی ...  بیشتر