نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مطالعه تصمیم و تجربه زیسته طلاق توافقی زنان در شهر تهران در قالب شنیدن داستان جدایی آنها موضوع این پژوهش می‌باشد. تا در نهایت، به روایتی منسجم از این تجارب در قالب نظمی تقویمی رسید. در این پژوهش جامعه آماری شامل 2۰ نفر از زنان مطلقه در شهر تهران در سال 1399 بوده و از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده و عملیات جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به طور همزمان انجام گرفته است. باتوجه به تحلیل صورت گرفته و نیز مقولات اصلی و فرعی استخراج شده، داستان زنان مطلقه در قالب 7 موقعیت قابل روایت می‌باشند. زنان مطلقه مورد مطالعه در موقعیت و «بستر آشنایی زوجین» مناسبی با همسرانشان آشنا نشده‌اند و زمینه‌های «تصمیم به ازدواج» آنها در قالب انگیزه‌ها و معیارهای ازدواج به طور مطلوب فراهم نبوده است. در این میان با «جاری شدن صیغه عقد» در بین افراد مورد مطالعه بتدریج زمزمه‌های اختلاف شروع شده و نیز با برگزاری عروسی و تشکیل زندگی، زوجین وارد مرحله جدیدی از «زندگی پشت درهای بسته» می‌شوند. در ادامه زندگی «خیانت همسر»، «اعتیاد همسر» و« خشونت خانگی» زمینه‌های اساسی «جرقه‌های طلاق» در ذهن آنها محسوب می‌شود. «ترومای دادگاه» کاروزاری است تا بتوانند به لحاظ رسمی و قانونی به زندگی خانوادگی‌شان پایان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agreement as forgiveness; Narrating the lived experience of Tehran women from consensual divorce

نویسندگان [English]

  • mahdie mohammad taghizade 1
  • Fereshte Shahrad 2

1 استادیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده [English]

, the study of the decision and lived experience of women in Tehran in the form of hearing the story of their separation is the subject of this study. Eventually, a coherent account of these experiences was reached in the form of a chronological order. In this study, the statistical population includes 20 divorced women in Tehran in 1399 and purposive sampling method was used and data collection and analysis were performed simultaneously. According to the analysis and also the main and sub-categories extracted, the story of divorced women can be narrated in the form of 7 situations. The divorced women studied were not acquainted with their husbands in a suitable position and "context of couples' acquaintance" and the grounds for their "decision to marry" were not provided in the form of motivations and criteria for marriage. In the meantime, with the "issuance of the marriage contract" among the subjects, whispers of differences gradually began, and also with the holding of a wedding and the formation of life, the couple enters a new phase of "living behind closed doors." In the continuation of life, "spouse infidelity", "spouse addiction" and "domestic violence" are the main backgrounds of "sparks of divorce" in their minds. "Court trauma" is a campaign to end their family life formally and legally. When a woman decides to divorce; An agreed-upon divorce is based on an "agreement as a dowry" so that he can separate from his wife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consensual divorce
  • right to divorce
  • divorced women
  • narrative analysis
  • women