دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، شهریور 1399 
تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز

صفحه 189-226

10.22054/rjsw.2021.56829.448

مرضیه محمدی؛ علی احمد رفیعی راد؛ سهیلا صادقی فسائی