طراحی مدل مداخله‌ی اجتماعی در کار خیابانی کودکان؛ خوانش انتقادی برنامه‌های جهانی

فاطمه سالاریان؛ سعید معیدفر؛ محمد زاهدی اصل

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67433.584

چکیده
  این پژوهش با جمع‌آوری و گزارش برنامه‌های مهم مداخله‌ی دولتی در حوزه‌‌ی کار خیابانی کودکان کوشیده است تا در گام نخست چشم‌اندازی سراسری از برنامه‌های مداخله در سطح جهان را به وسیله‌ی روش اسنادی و کتابخانه‌ای فراهم بیاورد. در گام دوم، پژوهش حاضر با توجه به موضع جامعه‌باورانه و انتقادی خود به ارزیابی این برنامه‌ها دست‌زده و کوشیده ...  بیشتر

اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبود یافته از اعتیاد

حامد صادق مقدم جوان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ حمیده عادلیان

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، صفحه 43-86

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.64736.535

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبودیافته از اعتیاد انجام شده است. روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد شرکت‌کننده در گروه خودیار رهپویان رهایی شعبه تهران پس از ترک اولیه ...  بیشتر

آسیب پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با زنان متاهل در انجام مراقبت های بهداشتی

افسانه توسلی؛ زهرا عبدی فر؛ محمدتقی شیخی

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، صفحه 87-117

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67576.586

چکیده
  زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مسائل مختلف نیاز به آگاهی بخشی دارند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که این زنان تفاوت بارزی را با زنان متاهل نشان می‌دهند، حوزه سلامت و بهداشت است. بسیاری از بیماری‌های زنان با مراقبت‌های زودهنگام قابل تشخیص بوده و امکان درمان بیشتری دارند. از جمله این بیماری‌های می‌توان ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه کودکان در شهر ایلام

زهرا رضایی نسب؛ علی فیض اللهی

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، صفحه 119-170

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67146.579

چکیده
  خشونت در جامعه و به ویژه خانواده، از جمله مسائل اجتماعی حاد به شمار می رود که در سطح تمام مناطق جغرافیایی و گروه های دینی و نژادی و سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده می شود. هدف از این تحقیق، تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه کودکان در شهر ایلام با رویکرد نظریه زمینه ای می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه والدین درگیر ...  بیشتر

چالش‌های کسب‌وکارهای خانگی و خدماتی زنان در پاندمی کووید 19

حمیده دباغی؛ کوثر محمدی

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، صفحه 171-206

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67167.580

چکیده
  در دوران پاندمی کرونا، قرنطینگی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کسب‌وکارها به‌ویژه در عرصه اشتغال غیررسمی و خدماتی، زنان در کسب و کارهایشان از منظر ارائه و توسعه خدمات با مشکلات متعددی مواجه شده اند. شناسایی مشکلات گروه زنان سرپرست خانوار که مسئولیت نان آوری خانه و امور اقتصادی و مدیریت منابع مالی خانواده را بر عهده دارند، هدف این تحقیق ...  بیشتر

عاملیت سلامت‌محور و موانع ادارک شده تحقق سلامت در زنان نابینا و کم نابینا

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، صفحه 207-243

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.68115.596

چکیده
  گروه‌های اجتماعی مختلف هرکدام تلاش‌هایی در جهت رسیدن به سلامتی اتخاذ می‌کنند و با توجه به موقعیت اجتماعی خود با موانعی نیز در جهت تحقق سلامتی مواجه هستند در این میان زنان نابینا و کم‌بینا نیز تجربیات منحصر به‌فردی در این زمینه دارند. این پژوهش با روش پدیدار شناسی، به واکاوی تلاش‌های زنان نابینا و کم‌بینا در بستر تجربه زیسته‌ی‌شان ...  بیشتر