نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات زنان هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 -

چکیده

در دوران پاندمی کرونا، قرنطینگی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کسب‌وکارها به‌ویژه در عرصه اشتغال غیررسمی و خدماتی، زنان در کسب و کارهایشان از منظر ارائه و توسعه خدمات با مشکلات متعددی مواجه شده اند. شناسایی مشکلات گروه زنان سرپرست خانوار که مسئولیت نان آوری خانه و امور اقتصادی و مدیریت منابع مالی خانواده را بر عهده دارند، هدف این تحقیق است. بنابراین در این تحقیق از رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک، انجام مصاحبه نیمه عمیق با 15 زن و سپس کدگذاری توسط نرم افزار Max Q.D.A ورژن 2018، انجام شد. درمجموع 2 مقوله اصلی، 4 مقوله فرعی، 12 مفهوم و 110 عبارت استخراج گردید. دو مقوله اصلی بیانگر علل بیکاری زنان در دوران کووید 19 به ماهیت شغل و اثر بیماری بر برخی مشاغل اشاره داشت. پیامدهای بیکاری ، در 3 دسته پیامدهای روانی( کاهش عزت نفس و افسردگی، به کاهش تاب آوری زنان) منتهی شده است. کاهش تاب‌آوری زنان به‌واسطه توقف شغل یا بیکاری یا کاهش درآمد آن‌ها در دوران کرونا ایجادشده است. پیامدهای شغلی نیز مانند عدم ارتقای مهارتی و اختلاط نقشی و پدیده مادر-معلم ، موجب وام ماندن زنان در دام فقر و مشاغل متزلزل و فشار مضاعف بر زنان شده است. یافته ها بیانگر فقدان حمایتهای مبتنی بر حساسیت جنسیتی است. افسردگی نه‌فقط به‌واسطه مشکلات اقتصادی بلکه به علت افزایش نقش‌های جنسیتی و بازگشت نقش‌های پیشین زنان است که درگذشته به نهادهایی چون مدرسه یا مهدکودک واگذارشده بود؛ یعنی نقش آموزشی و مراقبتگری که خود موجب تضاد نقشی و شکل گیری پدیده مادر-معلم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of women's home and service businesses in the covid 19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Hamideh Dabbaghi 1
  • Kosar Mohammadi 2

1 Assistant Professor and Member of the Faculty of Women Studies. Member of the Faculty of Social Sciences and Research Institute of Social Studies and Policy, Allameh Tabatabai University

2 -

چکیده [English]

Corona Pandemic, quarantine, and restrictions imposed on businesses, especially in the field of informal employment and services, women in their businesses have faced many problems in terms of providing and developing services. The purpose is to identify the problems of the group of women heads of households who are responsible for home baking and economic affairs and managing family financial resources. Therefore, in this study, from a qualitative approach and thematic analysis method, semi-in-depth interviews were conducted with 15 women and then coded by Max Q.D.A software. A total of 2 main themes, 4 subthemes, 12 concepts, and 110 phrases were extracted. The two main categories of causes of female unemployment in the Covid period were the nature of the job and the effect of the disease on some occupations. Consequences of unemployment in three categories of psychological consequences (decreased self-esteem and depression, reduced female resilience). The decline in women's resilience is due to job losses or unemployment or a reduction in their income. Job consequences, such as lack of skill development and role mixing and the mother-teacher phenomenon, have left women trapped in poverty and precarious jobs, and put double pressure on women. The findings indicate a lack of support based on gender sensitivity. Depression is not only due to economic problems but also due to the increase in gender roles and the return of previous roles of women that were previously left to institutions such as schools or kindergartens;

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Home Business"
  • "Gender Sensitivity"
  • "Uncertain Jobs"
  • "Gender Resilience"
  • "Double Pressure"