خود-اندیشی با زبان غیر اول شخص: دور شدن از خود و مهار احساس ها، اندیشه ها، و رفتارها

ابراهیم احمدی

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65601.556

چکیده
  پژوهشهای پیشین نشان داده اند که اگر به احساسها، اندیشه ها، و رفتارهای خود از چشم انداز دیگران، و نه از چشم انداز خودمان، نگاه کنیم (یعنی از خود دور شویم)، آسانتر میتوانیم آنها را مهار کنیم، و پژوهش کنونی فرض کرد که اگر برای نام بردن از خود به جای ضمیرهای اول شخص (برای نمونه، «من»)، ضمیرهای غیراول-شخص (برای نمونه، «او») و نام ...  بیشتر

درک و تجربه شهروندان از همه‌گیری کوئید- 19؛ مطالعه کیفی در شهرهای قم و یزد

احمد کلاته ساداتی؛ زهرا فلک الدین

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65376.550

چکیده
  همه‌گیری کوئید 19 ایران و همه کشورها را تحت تأثیر قرارداده است. هدف: مطالعه حاضر، واکاوی درک و تفسیر شهروندان ایرانی از این همه‌گیری در مرحله نخست می‌باشد. روش شناسی: مطالعه به روش کیفی انجام شد و داده‌ها در ماه‌های اسفند 1398و فروردین 1399 با معیار اشباع با 20 شهروند و به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل آن‌ها ...  بیشتر

مطالعه درک زنان متاهل از ناکامی جنسی و پیامد‌های آن

لیلا بهرامی؛ طوبی شاکری

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، صفحه 69-103

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70385.627

چکیده
  افزایش تنش‌های زناشویی، مشکلات مرتبط با سلامت روان برخی زنان متاهل و افزایش روابط فرازناشویی، این سوال را به دنبال دارد که نارضایتی جنسی در زنان تا چه میزان در این تنش‌ها موثر بوده و پیامد‌های این ناکامی‌ها چیست؟ در برخی تحقیقات، اگر چه به این موضوع از ابعاد مختلفی پرداخته شده اما خلاء نگاه جامع روان شناختی و جامعه شناختی در زمینه ...  بیشتر

مطالعه زمینه‌ها و پیامدهای کودک همسری در استان لرستان

مهری فتائی؛ معصومه مطلق؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، صفحه 105-142

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.69173.610

چکیده
  در استان لرستان یکی از پدیده‌های که سلامت و رشد کودکان را در معرض خطر قرار داده است کودک همسری است. براساس شواهد حدود بیست درصد از دختران در این استان در سن کودکی ازدواج می‌کنند که نرخ قابل تأملی است. ازدواج کودکان در حالی شایع است که بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل آسیب‌هایش، آن را غیرقانونی کرده‌اند. پرسش این است که چرا علی‌رغم تغییر ...  بیشتر

بررسی چالش ها و فرصت های امکان حضور مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان بزهکار: با تاکید بر دیدگاه برخی قضات

فاطمه حسینی؛ حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ صلاح الدین قادری؛ حسین غلامی

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، صفحه 143-188

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.67495.585

چکیده
  در سال‌های اخیر قوانین متعددی برای حضور مددکاران اجتماعی در دادرسی نوجوانان تدوین و تصویب شده اما هنوز اجرا نمی‌شود. از اینرو هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت‌ها‌ی مداخلۀ مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان از دیگاه قضات به منظور ارائه طرح‌هایی جهت بهبود جایگاه مددکاری‌ اجتماعی است. با توجه به اینکه در سیستم قضایی ...  بیشتر

مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازی فرزندان در دوران شیوع کرونا

ستار پروین؛ مهسا کریمى؛ فائزه پیازچیان لنگرودی

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، صفحه 189-225

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.66508.567

چکیده
  شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و اهمیت قطع زنجیره انتقال ویروس، منجر به تغییراتی در سبک زندگی افراد، ازجمله تغییر سبک آموزش حضوری دانش‌آموزان به آموزش مجازی شد که دانش‌آموزان و مادران آن‌ها را با چالش‌هایی مواجه ساخت. لذا به‌منظور کشف معنا، تجربه و کنش مادران در خصوص آموزش‌های مجازی فرزندان نوجوانشان، مطالعه حاضر با روش کیفی ...  بیشتر