نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با جمع‌آوری و گزارش برنامه‌های مهم مداخله‌ی دولتی در حوزه‌‌ی کار خیابانی کودکان کوشیده است تا در گام نخست چشم‌اندازی سراسری از برنامه‌های مداخله در سطح جهان را به وسیله‌ی روش اسنادی و کتابخانه‌ای فراهم بیاورد. در گام دوم، پژوهش حاضر با توجه به موضع جامعه‌باورانه و انتقادی خود به ارزیابی این برنامه‌ها دست‌زده و کوشیده است نگاه نئولیبرالی نهفته در پس این برنامه‌ها را آشکار کند و نقش آن‌ را در آسیب‌پذیری و ناپایداری این برنامه‌ها روشن سازد. در حقیقت در اینجا از رهگذر یک فراتحلیل بر روی ارزشیابی‌های صورت‌گرفته از برنامه‌های موفق، نگاه نئولیبرالی همچون مجموعه‌ی از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تشریح شده که سد راه رسیدن این برنامه‌ها به هدف لغو پایدار کار خیابانی کودکان است. نتایج این پژوهش بیانگر این هستند که برنامه‌های مداخله همگی در جهت افزایش رشد اقتصادی طراحی شده‌اند و به همین سبب دچار آسیب‌هایی چون موقتی بودن، محدودیت، گسستگی و غیر بهینه بودن هستند. از دل نتایج به دست آمده و با توجه به آورده‌های بخش تحلیلی پژوهش در بخش پایانی آن مدلی با تکیه بر ارزش‌های فراگیری، یکپارچگی، کیفی‌نگری و پایداری طراحی و پیشنهاد شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of social intervention in the children's street work Critical reading of world programs

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Salarian 1
  • Saeed Moeedfar 2
  • m z 3

1 PhD Student in Social work group, department of social sciences, Allameh Tabataba’i University

2 Sociology group, Department of social sciences, Tehran University, Tehran, Iran

3 Professor of social work at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

First this study has tried to provide a global perspective of intervention programs worldwide through documentary and
library methods by collecting and reporting on important government intervention programs in the field of street children. In the second step, the present study, considering its sociological and critical position, has evaluated these programs and tried to reveal the neoliberal view behind these programs and to clarify their role in the vulnerability and instability of these programs. In fact, through a meta-analysis of evaluations of successful programs, the neoliberal view is described as a set of policies and plans that prevent these programs from achieving the goal of permanently eliminating street child labor. The results of this study indicate that intervention programs are designed to increase economic growth and therefore suffer from disadvantages such as temporary, limited, disconnected and non-optimal. From the results obtained and according to the data of the analytical part of the research in the final part, a model has been designed and proposed based on the values of inclusiveness, integrity, quality and sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social damage
  • street children
  • working children
  • social intervention
  • neoliberal policymaking