کاربرد طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت در ارزیابی کم‌توانی توسط مددکاران اجتماعی

طلعت اله یاری؛ کیوان دواتگران؛ مینا عبدی

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، صفحه 1-54

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.60332.501

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف توصیف ارزیابی کم‌توانی از دیدگاه مددکاران اجتماعی با استفاده از طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ICF)) و با روش کیفی اجرا شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد چهارده نفر از مددکاران اجتماعی با تجربه و آشنا با ICF که به روش هدفمند و دردسترس انتخاب شدند، جمع آوری گردید ؛ سپس با روش تحلیل محتوای ...  بیشتر

فهم تجربه زیسته پدران دارای فرزند معلول: یک مطالعه پدیدارشناسی تفسیری

اسماعیل نوروزی؛ محمد عباس زاده

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، صفحه 55-114

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.66589.568

چکیده
  داشتن فرزند معلول، بار روانی اجتماعی سنگینی بر خانواده وارد می کند و پدر به عنوان مدیر خانواده ، سنگینی این بار را بیشتر احساس می کند. هدف این پژوهش ، فهم تجربه زیسته پدران دارای فرزند معلول ذهنی با روش کیفی و با تکیه بر پدیدارشناسی تفسیری و نظریه پردازان مهمی همچون: هوسرل، هایدگر، مرلوپنتی، شوتس، فوکو، بوردیو و ون مانن است. روش نمونه ...  بیشتر

گونه شناسی کار کودکان و آسیب های ناشی از آن بر کودکان کار در شهر تهران

پریسا پیرخندان؛ ستار پروین؛ فاطیما سیاهپور

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، صفحه 115-158

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61472.502

چکیده
  کار کودکان از آسیبهای اجتماعی مهم در جهان است. بسیاری از کودکان در شرایط بهره کشانه کار میکنند و مورد استثمار قرار میگیرند. در ایران تا کنون سیاستها و مداخلات در زمینه حذف کار کودک کارآمد نبوده. با توجه به تنوع و گستردگی انواع کار کودکان و آسیبهای آن، پژوهش حاضر تلاش کرده تا با گونه شناسی کار کودکان در شهر تهران، دسته ها و رده های فعالیت ...  بیشتر

بررسی نقش اندازه جمعیت نسل‌ها در اشتغال آنها در ایران ( 1395-1350)

مسعود عالمی نیسی؛ فاطمه یاوری

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، صفحه 159-200

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.62579.512

چکیده
  طی سال-های اخیر سیاستهای جوان‌سازی جمعیت در ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ اما دو دیدگاه متفاوت نسبت به تأثیر این سیاست نرخ اشتغال وجود دارد؛ یک عده افزایش جمعیت جوان را به علت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث افزایش بیکاری دانسته‌اند؛ و عده‌ایی دیگر معتقدند که چون نیروی جوان تحرک و جابه‌جایی بیشتری برای یافتن شغلی متناسب دارند؛ ...  بیشتر

تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهد

ابوالفضل حسینی؛ علی اکبر مجدی؛ زهرا خلیقی

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.66305.562

چکیده
  خشونت خانگی علیه مردان دارای پیامدهای کژکارکردی متعددی است که نه تنها فرد و خانواده را متاثر می‌سازد بلکه سطوح میانی و کلان جامعه را نیزتحت تاثیر خود قرار می‌دهد. تحقیق حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی-تبیینی بود که طی آن داده‌ها از میان زنان متاهل بین 18 تا 65 سال شهر ...  بیشتر

چگونگی شکل گیری روابط فرازناشویی زوجین

نسترن زمردیان؛ حسین اکبری

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، صفحه 227-262

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.60684.494

چکیده
  روابط فرازناشویی یکی از آسیب های نهاد خانواده است که بشکل اساسی رابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علی رغم آنکه نگرش اعضای جامعه به روابط فرازناشویی و پیامدهای آن منفی است و این عمل بعنوان پدیده ای غیرقابل توجیه در نظر گرفته می‌شود اما امکان رخ دادن آن طی فرایندی هم برای مردان و هم زنان وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی ...  بیشتر