ضرورت‌ها و الزام‌های دانشی در مسأله‌یابی پژوهش‌های اجتماعی

اسماعیل عالی زاد

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.64709.534

چکیده
  چکیدهماهیت علم با پژوهش عجین است و بنیان پژوهش بر مسأله استوار است. مسأله رکن اساسی علم است و در این قلمرو معرفتی، مسأله‌یابی مهم‌ترین فعالیت به‌شمار می‌رود. این گزاره‌ها، مفروضاتی هستند که مقاله حاضر بر پایه آن‌ها قوام یافته است. این مقاله از جنس مباحثات و ملاحظات نظری است و بنابراین فاقد کارپایه تجربی و مشاهدات برآمده از آن است. ...  بیشتر

سیاستگذاری اجتماعی و مسئلۀ امید: مطالعۀ ارزیابی جامعه از آینده در پیمایشهای ملی دهۀ 1390

رضا امیدی

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، صفحه 29-64

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65952.559

چکیده
  امید به آینده در مطالعات اخیر علوم اجتماعی بر ارزیابی مثبت از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی دلالت دارد. ارزیابی از آینده خود تاحدزیادی متأثر از ارزیابی از روندهای پیشین و وضعیت اکنون جامعه است. درواقع، ارزیابی پاسخگویان از آینده به‌نوعی نقد وضعیت و سیاست‌های فعلی و پیشین است؛ نوعی ارزیابی بازتابی و نقد تداوم و چسبندگی سیاست‌های ...  بیشتر

عاملان جامعه پذیری و گرایش به رفتارهای پرخطر با تاکید بر نظریه یادگیری اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان کاشان)

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، صفحه 65-95

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.62553.511

چکیده
  خانواد اصلی ترین عامل جامعه پذیری در هر جامعه ای است. با بزرگ تر شدن فرزندان، نقش همسالان پررنگ تر می شود و در کنار این دو عامل مهم رسانه و عاملان دینی زمینه جامعه پذیری افراد را فراهم می نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عاملان جامعه پذیری و گرایش به رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی بر مبنای رویکرد نظریه یادگیری اجتماعی انجام ...  بیشتر

تجارب و چالش های خانواده های دارای فرد اختلال روان

آرزو دولت فرد؛ منصور فتحی

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61361.500

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت تجارب و چالش های خانواده های دارای فرد اختلال روان صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد و مشارکت کنندگان آن، خانواده های مرکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان امید فردا در شهر تهران بودند که 20 نفر از آنان از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی هویت های معاصر و فرزند نا خواهی در میان زوجین جوان

عاطفه شیرکوند؛ خدیجه ذولقدر؛ عاصمه قاسمی

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.64844.538

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه نگرش به پدیده فرزند در دنیای کنونی می‌باشد. در دنیای کنونی، شاهد تحول و تغییر در همه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی هستیم. دگرگونی‌هایی که ناگزیر و لازمه جهانی ست که ما را در بر گرفته است. از این رو بسیاری از نقش‌های جنسیتی و منابع هویتی از قبل موجود، اولویت خود را برای انسان مدرن امروزی از دست داده و امکان‌های ...  بیشتر

سپهر مداخله مددکاری اجتماعی شغلی ( یک مرور نظام‌مند)

فاطمه فلاح بابایی؛ سحر محمدزاده ساری

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، صفحه 157-190

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65340.551

چکیده
  مقدمه: با وجود اهمیت نقش مددکاری اجتماعی شغلی در سازمان‌‌ها، این مهم در کشور ایران به‌صورت تخصصی در تمامی سازمان‌‌ها تعریف نشده و بسیاری از سازمان‌‌ها‌ی بزرگ فاقد تخصص مددکاری اجتماعی شغلی هستند. پژوهش حاضر با هدف ارتقاء سطح شناخت از حیطه‌ی مداخله‌‌های مددکاری اجتماعی شغلی فراهم آمده است و تلاشی در جهت غنا بخشیدن به ادبیات ...  بیشتر