اثربخشی آموزش چشم انداز زمان بر مدیریت استرس و خودشناسی انسجامی در دانش آموزان غربت شهر تهران

مریم داودی؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاور

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55231.432

چکیده
  چکیدهچشم انداز زمان یکی از نظریات پرکاربرد در روانشناسی و مددکاری اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش بسته آموزشی چشم انداز زمان بر مدیریت استرس و خودشناسی انسجامی در دانش آموزان دختر غربت شهر تهران است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گروه کنترل و پیگیری می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان غربت شهر ...  بیشتر

فضای مجازی و دگردیسی تعاملات اعضای خانواده در پاندمی کرونا(مطالعه موردی :شهرستان سمنان)

حمید مستخدمین حسینی؛ پروین سوادیان؛ حبیب الله کریمیان

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، صفحه 29-74

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58311.466

چکیده
  چکیده :مقاله حاضر برای درک و تبیین این پرسش آغازین که " فضای مجازی طی سه دهه اخیر چه تاثیری بر خانواده های شهرستان سمنان گذاشته است؟" با استفاده از روش گراندد تئوری (GT)و با رویکرد امیک و با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته بر مبنای معیار اشباع نظری با 22 نفر از والدین شهرستان سمنان انجام شده است. شیوع ویروس کرونا موجب شکل گرفتن این سوال فرعی ...  بیشتر

شناخت اثرات طرح ساماندهی کودکان خیابانی در سایه چالشهای آن

محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ ملیحه عرشی؛ مرضیه تکفلی؛ سارا نوروزی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، صفحه 75-132

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56972.449

چکیده
  طرح مراکز ساماندهی کودکان خیابانی به‌عنوان بخشی از تلاش سازمان بهزیستی در کاهش آسیب، بیش از یک دهه در حال اجراست. هدف این مطالعه، فهم اثرات طرح با در نظر گرفتن چالشهای آن بر اساس تجربه خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان است. این پژوهش از نوع کیفی در سال 1396 و با جامعه پژوهش شامل مدیران، کارشناسان، مربیان، کودکان و سرپرستان در 4 استان تهران، ...  بیشتر

تجربه زیسته کودکان و نوجوانان بدسرپرست از زندگی در مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران

مریم بهروزی فر؛ محمدعلی چیت ساز؛ اصغر محمدی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، صفحه 133-172

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.57612.457

چکیده
  بی سرپرستی کودکان همیشه بعنوان موضوعی اجتماعی مطرح می باشد. این کودکان به دلایل متعدد از حمایت خانواده خود محروم اند زیرا ممکن است یک یا همه افراد موثر در تأمین نیازهایش در زندگی را از دست بدهند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربه زیسته کودکان و نوجوانان بدسرپرست از زندگی در مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران است که از لحاظ هدف تحفیق کاربردی ...  بیشتر

کودکی ازدست‌رفته و تجربه خشونت به‌مثابه سیمای زندگی: مطالعه ازدواج‌های زودهنگام زنان شهرستان بهار

فرشید خضری؛ فاطمه بهنام جو؛ ستار پروین

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، صفحه 173-214

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.49694.376

چکیده
  ازدواج زودهنگام درگذشته بخشی از سنت‌های جامعه ایران بوده است و هنوز هم به دلیل ترکیب برخی از عوامل سنتی و مدرن باقی‌مانده است. هدف پژوهش حاضر شناخت زمینه‌های و پیامدهای ازدواج زودهنگام در شهرستان بهار است. روش‌شناسی این پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است. از بین افراد دارای تجربه ازدواج زودهنگام، 19 نفر ...  بیشتر

نقش خشونت ساختاری درکاهش سلامت روان زنان شهر زاهدان

سمیه میری؛ محمد گنجی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، صفحه 215-244

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56172.442

چکیده
  خشونت ساختاری، یکی از انواع خشونت‌ها در سراسر جهان می‌باشد که به تبعیض‌ها، محرومیت‌های نظام‌مند و ممنوعیت‌های نهادینه شده درجامعه اشاره دارد. برخلاف خشونت فیزیکی، خشونت ساختاری در ساختارهای یک جامعه نهفته است و درتوزیع نابرابر قدرت، مالکیت منابع و فرصت‌ها نمایان می‌شود به طوری که؛ زاینده‌ی‌ برخی پیامدهای اجتماعی و روانی ...  بیشتر