لایه‌های پنهان محرومیت مادی از تجربه زیسته کودکان فقیر

فائزه زارعی؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58375.469

چکیده
  به طور تاریخی فقر کودک مترادف با فقر خانواده بوده و با استفاده از روش‌های کمی و سنجش سطح درآمد خانواده برآورد می‌شد اما در این مقاله با استفاده از روش کیفی در پی شناخت تجربه زیسته کودکان هستیم. پرسش اصلی مقاله این است که کودکان محرومیت مادی را در چه ابعادی تجربه می‌کنند؟ در این مقاله از روش قوم نگاری برای گردآوری اطلاعات از ۳۰ کودک ...  بیشتر

راهبردهای مبتلایان اچ آی ی/ایدز برای مدیریت زندگی پس از بیماری

علی احمد رفیعی راد؛ محمود شهابی؛ علی اکبر حق دوست؛ شیرین احمدنیا

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، صفحه 37-78

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.59558.484

چکیده
  در دو دهه اخیر و با کشف و توسعه داروهای کنترل اچ‌آی‌وی/ایدز، امکان تبدیل آن از یک بیماری کشنده و غیر قابل کنترل به یک بیماری مزمن کنترل شونده فراهم شده است. تکوین چنین وضعیتی در کنار انگ اجتماعی و ابعاد پیچیده‌ای که این بیماری دارد، موضوع راهبردهای مبتلایان برای مدیریت زندگی را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گرداند، مقاله حاضر راهبردهای ...  بیشتر

بررسی تجربه دانشجویان سه دهه گذشته تا کنون از سیر تحول مفهوم خانواده ایرانی

ماریا رحیمی

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، صفحه 79-114

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56027.439

چکیده
  پژوهش حاضر با دیدی غیر آسیب‌شناسانه با رویکرد کیفی صورت گرفته است و از این رو ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، روش مصاحبه عمیق بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر افرادی هستند که در یک برهه از زندگی‌شان و به طور ویژه در دوران جوانی دانشجو بوده‌اند. نمونه‌گیری نظری هم در بین این افراد تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفته است. به این ترتیب دانشجویان ...  بیشتر

مطالعه ادراک متخصصان حوزه سالمندی پیرامون پدیده سالمندی: یک پژوهش کیفی

عاطفه کیااحمدی؛ ابوالفضل حسینی

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، صفحه 115-158

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.54992.430

چکیده
  مقاله حاضر به مطالعه ادراک متخصصان حوزه سالمندی پیرامون پدیده سالمندی پرداخته است. این تحقیق با رویکرد کیفی پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید و پژوهشگرانی که در حوزه سالمندی و جمعیت شناسی فعالیت داشته‌اند که تعداد هجده نفر براساس قاعده اشباع به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری ...  بیشتر

بررسی تجربه زیسته دانش آموزان دختر تیزهوش شهر کرمان از دوران قاعدگی شان

الهه آذربهرام؛ سوده مقصودی

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، صفحه 159-198

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58269.464

چکیده
  اولین سیکل قاعدگی دختران، معمولاً تجربه‌ای ناخوشایند به شمار می‌رود زیرا با عصبی‌شدن، خجالت‌زدگی نسبت به تغییرات بدن و تغییرات روانی و خلق‌وخو همراه است. به نظر می‌رسد که آگاهی از تغییرات این دوران می‌تواند بر نگرش و عملکرد مثبت و منفی در مورد آن تأثیرگذار بوده و موجب سلامت جسمی و روانی دختران شود. این پژوهش با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی ...  بیشتر

بازنمایی مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و گاز در تجارب اجتماع محلی: ( مطالعه مورد: شهرستان کنگان (پارس میانی))

محمد زاهدی اصل؛ سیدمجید حسینی؛ محمود جمعه پور؛ ابوتراب طالبی

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، صفحه 199-243

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.57151.451

چکیده
  مسئولیت اجتماعی شرکت از مولفه های جدید در گفتمان پایداری شرکت ها محسوب می گردد که امروزه در گفتمان ها و اعمال شرکت ها مفهوم محوری شده و بازگو کننده مسئولیت سازمان ها و شرکت ها در قبال تاثیرات و فعالیت هایش بر جامعه است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز در اجتماع محلی انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی؛ از استراتژی ...  بیشتر