جنسیت، فهم از درد و رفتار بیماری: مطالعه‌ای در شهر سمنان

آذر درویش؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، صفحه 1-42

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58693.477

چکیده
  پرسش اصلی این مقاله آن است که رابطه جنسیت با درک از درد و مواجهه با آن چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش از رهیافت داده بنیان و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. حجم نمونه 34 نفر بود که با نمونه گیری هدفمند و نظری در دو محله تعاون و سعدی در شهر سمنان انجام شد. یافته‌ها نشان دادکه مقوله درد در چهار پارادایم سنتی (رفتار بهداشتی سنتی)، ...  بیشتر

فهم تاثیر اقدام پژوهی مشارکتی بر توانمندسازی حاشیه نشینان شهر تهران با رویکرد نوآوری اجتماعی (محله های فرحزاد و خاورشهر)

علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، صفحه 43-81

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.51782.399

چکیده
  مؤلفه‌ی کلیدی رویکرد توانمندسازی از طریق نوآوری اجتماعی، این باور است که ذینفعان سیستم، میتوانند از منابع و مهارتهایی بهره-مند شوند که کمتر به کار گرفته شده‌اند. علیرغم آنکه با توجه به حضور ذینفعان متعدد به منظور خلق مشترک ، چالشهای زیادی برای پیاده‌سازی نوآوری اجتماعی دارد، شواهد اندکی در مورد چگونگی فرآیند نوآوری اجتماعی وجود ...  بیشتر

کاربست مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با الگوی وظیفه مداری در کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر کودکان کار

فرید بهرامی؛ حمیده عادلیان

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، صفحه 83-126

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.48757.365

چکیده
  این پژوهش، اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر در کودکان کار را مورد بررسی قرار داده است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که برای اولین بار در ایران الگوی وظیفه مداری در مداخلات مددکاری اجتماعی به صورت علمی مورد مطالعه قرار گرفته است و پروتکلی بر اساس این الگو برای مداخله گروهی در کار با گروه های در معرض آسیب کودکان ...  بیشتر

آسیب‌شناسی ساماندهی زلزله با تأکید بر مشارکت خودجوش مردمی (مورد مطالعه: شهرستان سرپل‌ذهاب)

محمدرحیم صفری

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، صفحه 127-158

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.50106.383

چکیده
  این پژوهش به آسیب‌شناسی ساماندهی زلزله در شهرستان سرپل‌ذهاب با تأکید بر مشارکتِ‌خودجوشِ‌مردمی در روند کمک به آسیب‌دیدگان در هفته اول پس از وقوع حادثه پرداخته‌است. این پژوهش مبتنی‌بر استراتژی استفهامی بوده و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه-استاندارد می‌باشد و بر اساس اشباع نظری پایان‌یافته‌است. جامعه آماری این پژوهش، ...  بیشتر

اعتیاد به مثابۀ مواجهۀ مخاطره‌آمیز نوجوانی با چالش‌های هویتی و عرصه‌های نقش‌پرداز (مطالعه کیفی دلایل و شرایط مداخله‌گر اعتیاد به مواد مخدر در سطح شهر ایلام)

صدیقه پیری

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، صفحه 159-192

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55850.438

چکیده
  پنداشت ایلامی ها از اعتیاد به مثابه یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مهم در استان است که این تحقیق سعی دارد به روش کیفی به دنبال پاسخ‌گویی به چرایی وقوع آن باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است مصرف‌کنندگان در شهر ایلام چه روایت‌هایی را از چگونگی درگیری‌ خود به مواد مخدر بیان می‌کنند؟ روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی از نوع گراندد ...  بیشتر

رویکرد حقوق بشری فقرزدایی برنامه توسعه ملل متحد با تاکید بر توانمندسازی زنان در ایران

آناهیتا سیفی

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، صفحه 193-233

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.49197.370

چکیده
  توانمندسازی یک فرایند چند جانبه است که در طی آن افراد و گروههایی که از سهم مساوی منابع برخوردار نیستند، بتوانند براساس شایستگی های خودشان به منابع دسترسی و بر آن کنترل داشته باشند. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی وکاهش فقر زنان هستند زنان تجربه های متفاوتی از فقر داشته و توانمندسازی زنان به چند دلیل اهمیت دارد: از جمله نقش زنان ...  بیشتر