فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران

مریم داودی؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11864

چکیده
  فرزند پروری یکی از موضوعاتی است که موردعلاقه صاحب‌نظران رشته‌های مختلف ازجمله روانشناسی و مددکاری اجتماعی قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ویژگی‌های فرزند پروری در آیینه خرده‌فرهنگ غربت در شهر تهران می‌پردازد. پیش‌فرض نظری این است که ویژگی‌های فرزند پروری تحت تأثیر فرهنگ است. روش پژوهش، قوم‌نگاری می‌باشد. داده‌های پژوهش ...  بیشتر

در امتداد رنج دیرین؛ معنای زمین‌لرزه سرپل ذهاب در متن تجربه زیسته راویان آن

اسماعیل عالی زاد؛ نیلوفر باغبان مشیری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 29-55

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11865

چکیده
  زمین‌لرزه، تنها در کتب علمی است که به شیوه‌ای عینی فهمیده می‌شود، درحالی‌که در جامعه انسانی در زمینه‌ای اجتماعی معنا می‌یابد و در ادامه تجربیات تاریخی درک می‌شود. زمین‌لرزه سرپل ذهاب در زیست روزمره ساکنانش انقطاع نفس‌گیری ایجاد می‌کند و بااین‌حال در ادامه جریانی قرار می‌گیرد که قدمتی به طول تاریخ دارد. با حضور در محل و انجام ...  بیشتر

عوامل پایداری در ترک: نتایج تجارب زیسته معتادان مرد بهبودیافته از عدم بازگشت به مصرف مواد

بهار فلاح؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدرضا زربخش بحری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 57-108

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11895

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تجربه عوامل پایداری در ترک در تجربه معتادان بهبودیافته از عدم بازگشت به مصرف مواد بود. چارچوب نظری این پژوهش مدل مراحل تغییر و چارچوب انگیزشی این نظریه بود. این پژوهش با روش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و با روش نمونه‌گیری هدفمند انجام‌ شده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با مشارکت‌کنندگان تا رسیدن داده‌ها ...  بیشتر

رویکردهای تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق 1430

جعفر هزارجریبی؛ مسعود عالمی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 111-150

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11866

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که خانواده‌های تهرانی با آن مواجه هستند، حمایت از سالمندان می‌باشد. تغییرات جمعیتی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی در آینده به آن ابعاد پیچیده‌تری می‌بخشد. در این تحقیق ما درصدد ارائه راهبردهای برای حمایت از سالمندان و خانواده‌های آنها هستیم. روش این تحقیق تلفیقی می‌باشد. در بخش اول کار از طریق مرور سیستماتیک تحقیقات ...  بیشتر

بازنمایی سبک‌های مدیریت و راهبردهای حل تعارض در قرآن کریم

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 151-190

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11896

چکیده
  این پژوهش باهدف شناخت ابعاد مختلف تعارض در تعاملات اجتماعی و ارائه راهبردهای افزایش توانایی مدیریت آن با بهره‌مندی از آیات قرآن به‌عنوان کتاب هدایتگر انسان، به روش تحلیل محتوا و با استناد به آیات قرآن نگاشته شده است. تبیین مرحله‌به‌مرحله تعارض در آیات قرآن، تبیین قرآنی سبک‌های مدیریت تعارض و ارائه راهبردهای قرآنی برای حل تعارضات ...  بیشتر

نقش هیجان‌های دلخواه و هیجان‌های خوشایند در احساس خوشبختی

ابراهیم احمدی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 191-213

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11897

چکیده
  بیشترِ روان‌شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان‌های خوشایند و کم بودن هیجان‌های ناخوشایند می‌دانند، امّا به باور ارسطو، انسان‌ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان‌هایی را داشته باشند که می‌خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان‌ها ناخوشایند باشند. پژوهش کنونی باهدف بررسی این نظریۀ ارسطو، به آزمون این فرضیه پرداخت که ناهمخوانی هیجان‌هایی ...  بیشتر