مسأله موازنه قدرت نوجوانان در خانه با توجه به ICTS: سنخ‌های جدید قدرت و تقویت کنشگری .

سهیلا صادقی فسایی؛ ایمان عرفان منش

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1395، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8095

چکیده
  چکیده طی دهه گذشته، افزایش روند خانگی شدن فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی (ICTS) به‌عنوان مسأله اجتماعی نوظهور در خانواده‌های ایرانی، تجربه و درک جدیدی از زندگی روزمره خانوادگی را در تکالیف و حقوق، تصورات و انتظارات از نقش، نظارت و روابط والد-فرزندی به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مسأله، افزایش قدرت کنشگری و توانایی‌های ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سبک زندگی بر نگرش به طلاق در بین زوجین مراجعه‌کننده به مراکز بهزیستی گیلان.

رضا جعفری سدهی؛ حسین آقاجانی مرساء؛ امیرمسعود امیرمظاهری

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1395، صفحه 39-76

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8096

چکیده
  چکیده مطالعه سبک زندگی ابزار ارزشمندی جهت فهم ارزش‌ها و معنای همبسته با آن می‌باشد زیرا سبک زندگی به‌عنوان یکی از ارکان هویت‌ساز در جامعه مدرن، حوزه وسیعی اعم از الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف و لباس تا نگرش‌ها، ارزش‌ها و جهان‌بینی فردی و گروهی را در برگرفته و می‌تواند بر نگرش افراد نسبت به بسیاری از پدیده‌ها ازجمله طلاق، ...  بیشتر

مسئولیت‌پذیری اجتماعی - شرکتی نسبت به کودکان کار شهر تهران (مورد مطالعه: شرکت‌های همکار مدیریت شهری).

زینب صمیمی فرد؛ علی اکبر تاج مزینانی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1395، صفحه 77-120

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8097

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر به بررسی وضعیت مسئولیت‌پذیری شرکت‌های همکار شهرداری تهران نسبت به کودکان کار و همچنین بررسی چگونگی استفاده و ترویج اصل مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کاهش پدیده کار کودک در سطح شهر تهران می‌پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش کیفی است که با تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام‌ شده است. برای انتخاب نمونه ...  بیشتر

نقش زنان روستایی در ایجاد کسب‌وکار سبز (مطالعه موردی دو روستای قلعه قافه بالا و کفش محله استان گلستان)

اسماعیل عالی زاد؛ سارا بهرامی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1395، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8098

چکیده
  چکیده در دهه‌های اخیر برخی از روستاهای ایران به دلیل مهاجرت مردان بافت زنانه پیدا کرده‌اند. مهاجرت مردان از روستاها به کلان‌شهرها عمدتاً به دلایل اقتصادی متعددی ازجمله فقدان شغل مناسب در روستا، درآمدهای پایین، بیکاری‌های فصلی، کوچک بودن زمین‌های مورد بهره‌برداری و غیره همواره رو به افزایش بوده است. در این رابطه، نقش سیاست‌گذاری‌های ...  بیشتر

مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران .

علی اصغر عباسی اسفجبر

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1395، صفحه 151-187

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8099

چکیده
  چکیده این مقاله تلاش دارد تا با اتکاء به رابطه تئوریکی و تجربی دو سازه محوری سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران را مطالعه نماید. جنبه نوآوری این تحقیق، کاربردی بودن آن است. این پژوهش از نوع پیمایش و تبیینی است و تکنیک گردآوری اطلاعات آن نیز پرسشنامه است. از بین ...  بیشتر

راهبردهای فرهنگ پذیری و بهداشت روانی مهاجرین افغانستانی در شهرک قائم قم (مطالعه‌ای انسان‌شناختی).

حسین میرزائی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1395، صفحه 189-245

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8100

چکیده
  چکیده بهداشت روانی افراد، به‌خصوص جماعت‌های مهاجر در علوم اجتماعی متأخر از مباحث مجادله برانگیزی است و نقش آن در سبک زندگی افراد و حیات اجتماعی آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. شناخت توانایی‌ها، توان مقابله با فشارهای طبیعی زندگی، سودمندی برای اجتماع، مشارکت جمعی، ازجمله عناصر مهم این بهداشت تلقی می‌شوند. امر مهاجرت، به‌خودی‌خود ...  بیشتر