حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری سرطان

حبیب آقابخشی؛ اسماعیل راشدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.631

چکیده
  چکیده این پژوهش تاثیر میزان حمایت اجتماعی بر میزان توانمندی مقابله با بیماری را مورد مطالعه قرار داده است، نمونه مورد مطالعه تعداد یکصد نفراز بیماران زن مبتلا به سرطان سینه می‌باشد که به صورت سرپایی و بستری به بیمارستان طالقانی مراجعه کرده‌اند. با استفاده از روش تحقیق پیمایش و جمع آوری داده از طریق پرسشنامه و تجزیه تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی

امیرمحمود حریرچی؛ بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.632

چکیده
  چکیده مطالعه و بررسی وضعیت ابعاد سلامت جانبازان شیمیایی  کشور از هر نظر حائز اهمیت است و توجه به اصل فردیت و مشارکت در ارائه خدمات و تعیین وضعیت جانبازان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی و به دنبال آن تعیین رابطه و سهم نسبی هر یک از این ویژگی‌ها ...  بیشتر

پیامدهای اخلاقی رفاه اجتماعی

سعید وصالی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 71-102

چکیده
  چکیده آزادی‌های فردی امر اخلاقی را برجسته می‌سازند و پدیده شهروندی آن را تقویت می‌کند. برقراری روابط بین فردی در دوران جدید از سهولت بیشتری برخوردار شده و اعتماد بین انسان‌ها را فزونی بخشیده است. مشخصه ‌اندیشه ورزی انسان در زندگی اجتماعی رشد نموده و تعادل اجتماعی را میسر می‌سازد. جستجوی عدالت از این طریق امکان پذیر شده و موجبات ...  بیشتر

بی‌سازمانی اجتماعی و امکان شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی: محله هرندی)

لیلی ارشد؛ علی اصغر درویشی فرد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 103-136

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.634

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر به بررســی بی‌سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی‌ســازمانی اجتماعی و مهم‌ترین دیدگاه‌های مرتبط با آن می‌باشد. براساس این نظریه‌ها، ...  بیشتر

تحلیل محتوای پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی مددکاری اجتماعی.

الهام محمدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 137-172

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.635

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی سهم روش‌های تحقیق و چگونگی گرایش‌های موضوعی در پژوهش‌های مددکاری اجتماعی است. برای این منظور با روش تحلیل محتوا تمامی‌پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مددکاری اجتماعی بعد از انقلاب تا سه ماهه اول سال 91 مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه پژوهش 232 پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی از دو دانشگاه علامه طباطبائی و علوم ...  بیشتر

تجربه روزمره کارگران میادین میوه و تره بار در شهر تهران (با تاکید بر آسیب‌های اجتماعی)

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدرحیم صفری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 173-206

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.636

چکیده
  چکیده این مطالعه به بررسی تجربه روزمره کارگران میادین میوه و تره‌بار در شهر تهران و مسائل و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن می‌پردازد. داده‌های این تحقیق از طریق روش تحقیق کیفی و با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. حجم نمونه 30 نفر می‌باشد و تعداد این حجم، با رسیدن به اشباع نظری در میادین میوه و تره بار پایان یافت. ...  بیشتر

حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران

محمد زاهدی اصل؛ صلاح الدین صالح

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 207-244

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.637

چکیده
  چکیده در تحقیق پیشرو رابطه حمایت اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان با استفاده از تکنیک پیمایش مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که رابطه بین حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری مورد بررسی همسران جانبازان اعصاب و روان ساکن شهر ...  بیشتر