نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
آزادی‌های فردی امر اخلاقی را برجسته می‌سازند و پدیده شهروندی آن را تقویت می‌کند. برقراری روابط بین فردی در دوران جدید از سهولت بیشتری برخوردار شده و اعتماد بین انسان‌ها را فزونی بخشیده است. مشخصه ‌اندیشه ورزی انسان در زندگی اجتماعی رشد نموده و تعادل اجتماعی را میسر می‌سازد. جستجوی عدالت از این طریق امکان پذیر شده و موجبات گفتگوی همگانی هموار می‌گردد و سرانجام، افراد به هر دو جنبه حقوق و تکالیف خود آگاهی می‌یابند. در این جامعه از آزادی مثبت سخن می‌رانیم که به افراد یاری رسانیده می‌شود تا نیازهای خود را برطرف سازند. با برجسته شدن این قبیل مفاهیم، لیبرالیسم اقتصادی عقب نشینی می‌کند و راه برای حضور همگانی و نیل به مفاهیم جدید هموار شده و زمینه‌های همبستگی مهیا می‌گردد. واضح است که دولت‌ها در اینجا وظیفه قانون گذاری، نظارت و کمک داشته تا با مراجعه به مردمی ‌که هویت‌های گوناگون دارند به آنها کمک کنند. تلاقی بین اخلاق و رفاه، در توانمند شدن شهروندان است تا از فرصت‌ها استفاده کنند. استقرار این شرایط مسیر توسعه را هموار می‌سازد. استقرار ارتباطات متمدنانه نظیر مباحثه و گفتگو راه برقراری کنش‌های متقابل را برقرار می‌سازد و از سوی دیگر توانمندی آدمی ‌به خردورزی وی کمک خواهد نمود و در صورت برخورداری‌ها از منابع جامعه می‌توان انتظار داشت که افراد به تکالیف خود در قبال دیگران عمل نمایند. پس از استقرار این شرایط است که می‌توان از انسان مسئول سخن گفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moral Consequences of Social Welfare

نویسنده [English]

  • said vesali
منابع
-   ارسطو. (1364)، سیاست، مترجم: حمید عنایت، تهران: کتاب‌های جیبی.
-   باری، نورمن. (1380)، رفاه اجتماعی، مترجم: سیداکبر میرحسنی و سید مرتضی نوربخش، تهران: انتشارات سمت.
-   باری، نورمن. (1389)، رفاه، مترجم: محمد رضا فرهادی پور، تهران: انتشارات آشیان.
-   ترنر، برایان. (1386)، شرق شناسی. پسا مدرنیسم و جهانی شدن، مترجم: سعید وصالی، تهران: بنیاد نهج البلاغه.
-  رابینسون، جون. (1358)، آزادی و ضرورت، مقدمه‌ای بر مطالعه جامعه، مترجم: علی گلریز، تهران: انتشارات شرکت سهامی ‌کتاب‌های جیبی.
-   روزیدس، دانیل و دیگران. (1381)، شرایط اخلاقی رشد اقتصادی، مترجم: احمد تدین و شهین احمدی، تهران: نشر هرمس.
-   سن، امرتیا. (1377)، اخلاق و اقتصاد، مترجم: حسن فشارکی، تهران: انتشارات شیرازه.
-   سن، امرتیا. (1385)، توسعه یعنی آزادی، مترجم: محمد سعید نوری نایینی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
-   سن، امرتیا. (1388)، هویت و خشونت، توهم تقدیر، مترجم: فریدون مجلسی، تهران: انتشارات آشیان.
-   سید رضی. (1351)، نهج البلاغه، شرح فیض الاسلام، تهران: نشر فیض الاسلام.
-   فالکس، کیث. (1381)، شهروندی، مترجم: محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
-   فریدمن، میلتون. (1380)، سرمایه داری و آزادی، مترجم: غلامرضا رشیدی،تهران: نشر نی.
-   فوکویاما، فرانسیس. (1385)، پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، مترجم: غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات حکایت قلم نوین.
-  فیتزپتریک، تونی. (1381)، نظریه رفاه، سیاست اجتماعی چیست؟، مترجم: هرمز همایون پور، تهران: انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و انتشارات گام نو.
-   کاستلز، استفان؛ الیستر، دیویدسون. (1382)، مهاجرت و شهروندی، مترجم: فرامرز تقی لو، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   کانت، ایمانوئل. (1388)، فلسفه فضیلت، مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: انتشارات نقش و نگار، چاپ سوم.
-   وبلن، تورستن. (1386)، نظریه طبقه تن آسا، مترجم: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
-   وبر، ماکس. (1369)،  شهر در گذر زمان، مترجم: شیوا (منصوره) کاویانی، تهران: شرکت سهامی‌ انتشار.
-   هابرماس، یورگن. (1388)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، مترجم: جمال محمدی، تهران: نشر افکار، چاپ سوم.
-   همپتن، جین. (1380)، فلسفه سیاسی، مترجم: خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو.
-   همتی، فریده. (1390)، سیاست اجتماعی، نظریه‌های کلاسیک، مدرن، پست مدرن و مطالعات مقایسه‌ای، تهران: جامعه شناسان.
 
-  Marshall, Gordon. (1988). Dictionary of Sociology, new edition, London, Oxford University Press. 
-  Parsons, Talcott and Neil Smelser. (1984). Economy and Society, A Study in the Integration of Economic and Social Theory, London, Rutledge and kegan Paul.
-  Sen, Amartya. (2003). Rationality and Freedom, USA: Harvard University Press.