نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه مازندران

چکیده

مؤلفه‌ی کلیدی رویکرد توانمندسازی از طریق نوآوری اجتماعی، این باور است که ذینفعان سیستم، میتوانند از منابع و مهارتهایی بهره-مند شوند که کمتر به کار گرفته شده‌اند. علیرغم آنکه با توجه به حضور ذینفعان متعدد به منظور خلق مشترک ، چالشهای زیادی برای پیاده‌سازی نوآوری اجتماعی دارد، شواهد اندکی در مورد چگونگی فرآیند نوآوری اجتماعی وجود دارد. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از استراتژی اقدام‌پژوهی مشارکتی، به تحلیل چرخه نوآوری اجتماعی خودکفایی مرغی می‌پردازد که هدف آن توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد فاقد مهارت و در حاشیه‌مانده در بخشهایی از شهر تهران (مناطق فرحزاد و خاورشهر) بعنوان یک راه حل پایدار است. در این اقدام‌پژوهی، فعالیتهای کلیدی انجام گرفته در طی4 بخش چرخه نوآوری اجتماعی(1- تولید ایده با درک نیازها و شناسایی راه‌حل‌های بالقوه2- توسعه، نمونه‌سازی و ارائه الگوی اولیه ایده‌ها3-ارزیابی، اجرا در مقیاس وسیع و انتشار ایده‌های خوب4-یادگیری و تکامل) توسط محققان تحلیل شد. نتایج نشان داد جنبه های اثرگذار اقدام‌پژوهی مشارکتی مبتنی بر نوآوری اجتماعی بر توانمندسازی حاشیه نشینان عبارتند از: 1- ایجاد اشتغال برای افراد فاقد مهارت 2- از بین بردن چرخه فقر3-پایدارسازی فرآیند با ارتباط بین بخشهای مختلف زنجیره تامین مواد ارگانیک 4- تغییر موثر شیوه‌ی کمک خیرین.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the effect of participatory action research on empowerment of marginalized people in Tehran with a social innovation approach (Farahzad and Khavarshahr )

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Sadabadi 1
  • Zohreh Rahimi Rad 2

1 shahid beheshti university

چکیده [English]

One of the most fundamental social damages in Iran is the marginalization in large cities. Empowering these people is not possible with purely government resources and requires the use of empowerment methods based on social entrepreneurship (SE). On the other hand, due to the presence of multiple stakeholders for co-creation, there are many challenges when it comes to implementing SE. There is, however, little evidence as to how the process of SE works. The present study, using a participatory action research strategy to analyzing the SE cycle of "poultry self-sufficiency" aimed at empowering and creating jobs for the disadvantaged and the marginalized in parts of Tehran, Iran (Farahzad and Khavar Shahr) as a sustainable solution. In this action research, key activities undertaken during the four segments of the SE cycle were analyzed by the researchers. The results of the action research are as follows: 1- creating jobs for people with few or no skills; 2- eliminating the cycle of poverty 3- stabilizing the process by linking different parts of the organic supply chain 4- effectively changing the process of benevolent assistance. The results showed that SE has the greatest effect when actors in different parts of society contribute and cooperate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Innovation
  • Social Entrepreneurship
  • Participatory Research Action
  • poultry Self-Sufficiency
  • Empowerment