قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بررسی مسائل و مشکلات موجود در تدوین،تصویب و اجرا) .

سعید وصالی؛ رضا صفری شالی؛ مجتبی معیری

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4740

چکیده
  چکیده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش تأمین اجتماعی کشور طراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدانِ تأمین اجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل ...  بیشتر

رابطه بین "حمایت اجتماعی" و "تاب‌آوری" در بین بیماران مبتلا به سرطان .

محمد راجعیان؛ ناصر گودرزی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، صفحه 37-74

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4742

چکیده
  چکیده امروزه هرچندمردم مدتطولانی‌تریبا بیماریسرطانزندگیمی‌کنند، امانگرانی‌ها دربارهمشکلاتافرادمبتلا بهسرطانوخانواده‌هایشاندرحال افزایشاست. در این زمینه، نتایج تحقیقات متعدد حاکی از آن است که دسترسی به حمایت‌های اجتماعی برای افراد مبتلا به سرطان بر سازگاری و مقاومت‌شان در برابر این بیماری اثر می‌گذارد. بر این اساس، در تحقیق ...  بیشتر

اثربخشی درمان راه‌حل مدار کوتاه‌مدت (SFBT) بر پیشگیری از عود اعتیاد .

کاوه قادری بگه جان؛ محمد مسعود متولی؛ یوسف اسمری؛ شورش لطفی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، صفحه 74-108

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4743

چکیده
  چکیده این پژوهش اثربخشی درمان راه‌حل مدار کوتاه‌مدت (به‌عنوان یکی از مداخلات مددکاری اجتماعی کلینیکی و روانشناختی) را بر تاب‌آوری و پیشگیری از عود مردان وابسته به مواد مخدر شهرستان قروه مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه به روش نیمه آزمایشی و به‌صورت اجرای پیش‌آزمون- پس‌آزمون بر روی دو گروه (آزمایش و کنترل) همراه با پیگیری سه‌ماهه ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام .

سیده زهرا افتخارزاده

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، صفحه 108-156

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4746

چکیده
  چکیده این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی در ازدواج زودهنگام بوده و هدف آن دسترسی به تجربیات زندگی زنانی است که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند. طبق تعاریف، ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق می‌شود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشد. 12 زن که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجربیات ...  بیشتر

نگرش دانشجویان به سوءمصرف مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن.

لیلا نوبخت

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، صفحه 156-188

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4749

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به‌منظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از سوءمصرف مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن اجرا گردیدهو در جستجوی آن بوده که سهم هر یک از عوامل اجتماعی و خانوادگی بر شکل‌گیری نگرش دانشجویان را مورد شناسایی قرار دهد. برای سنجش نوع نگرش دانشجویان به این مواد با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات هربرت مید، مانهایم، ...  بیشتر

برنامه‌های حمایتی و کیفیت زندگی معتادان: مقایسه معتادان بازتوان شده کنگره 60 و معتادان بازتوان شده در کلینیک‌های خصوصی .

محمد زاهدی اصل؛ فائقه نعمت ساعتلو

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، صفحه 188-211

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4753

چکیده
  چکیده در این پژوهش از روش توصیفی استفاده ‌شده است. روش نمونه‌گیری تمام شماری بوده و تمام معتادان بازتوان شده کنگره 60 در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند و به همان تعداد نیز افراد معتاد بازتوان شده در کلینیک‌های ترک اعتیاد برای مقایسه با گروه آزمایش و به روش نمونه‌گیری در دسترس از کلینیک‌های سطح شهر تهران در نظر گرفته شدند. داده‌های ...  بیشتر