دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تغییر و تطور پژوهش‌ها و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

10.22054/rjsw.2022.64919.539

اسماعیل عالی زاد؛ محمد زاهدی اصل؛ مرضیه قرائت؛ الهام محمدی؛ حمیده عادلیان


تاب آوری اجتماعی تشکل‌های اقتصادی در مواجهه با آنومی نهادی (مورد مطالعه: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.65414.553

شراره کامرانی؛ علی بقایی سرابی؛ خلیل میرزایی


تجربه زیسته برون رفت از وابستگی عاطفی به شخص در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.62706.515

محمود شجاعت رفسنجانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ ملیحه مصیبی


اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبود یافته از اعتیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.64736.535

حامد صادق مقدم جوان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ حمیده عادلیان


تفاوت های جنسیتی در خودکشی و همسرکشی در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.66245.561

محمدحسین شریفی ساعی