این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
ردپای استثمار در جهان کودکی: پژوهشی در خصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان

کامیل احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.66625.570

چکیده
  تعدادی از مطالعات برخی از اشکال کار کودکان ازجمله کار در خیابان را مطالعه کرده‌اند، اما کمتر مطالعه‌ای به‌صورت نظام‌مند به بررسی اشکال مختلف کار کودکان، زمینه‌ها، ویژگی‌ها و پیامدهای آن‌ها پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است و برای گردآوری داده‌ها از فنون مصاحبه و مشاهده برمبنای روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
شناخت نقش آفرینی مددکاری اجتماعی در حوزه صنعت؛ یک مطالعه کیفی

احمد کلاته ساداتی؛ سیدرضا طاهرزاده اردکانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68076.595

چکیده
  مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه یاورانه سالهاست که در سطوح فردی، گروهی و جامعه‌ای و برای گروه‌های هدف مختلف، جایگاه و نقش‌های خود را به تناسب نیاز مخاطب خود تعریف نموده و به رسالت خود در زمینه‌های مختلف پرداخته است. یکی از گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی، کارکنان شاغل در صنایع است که یک جامعه فرهنگی و اجتماعی مختص به خود را تشکیل ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
واکاوی ابعاد اجتماعی سوگ دردوره COVID-19: یک مرور نظام مند

اقبال ولدبیگی؛ محمد زاهدی اصل؛ حمیده عادلیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.74354.686

چکیده
  مرگ حقیقی‌ترین و غیرقابل کنترل‌ترین رویداد زندگی بشر است. شاید یکی از چالش برانگیزترین مواجه انسان، سازگاری با فقدان عزیزانش باشد وضعیت حاکم بر چرخه سوگ و سوگواری در زمان پاندمی‌کرونا باعث نوعی پیچیدگی سوگ افراد شده است. این مطالعه با هدف واکاوی ابعاد اجتماعی سوگ در دوران کرونا انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مقالات پژوهشی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری های مرتبط با آن در ایران و دیگر کشورهای جهان

مریم مختاری؛ حسین جعفری مهر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.73978.679

چکیده
  امروزه گسترش وابستگی به مواد در عرصه ملی و بین المللی هزینه های زیادی برای دولتها دربر داشته‌است که لازم است برای کاستن از این حجم هزینه، تحقیقات اجتماعی و حقوقی انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری هایی که در این خصوص در ایران و برخی کشورها انجام گرفته می باشد تا بدین وسیله دریابیم موفقیت سیاستهای ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
بررسی چالش‌های روانی و اجتماعی نوجوانان پسر مهاجر افغانستانی

علی عظیمی؛ مریم حیاتی؛ کیانوش زهرا کار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.75260.705

چکیده
  مهاجرت همواره با نتیجه صرفاً مثبت همراه نیست و پیامدهای متنوعی را در خود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های روانی و اجتماعی نوجوانان مهاجر افغانستانی ساکن شهر رفسنجان بود. در بهار سال ۱۴۰۲ تعداد 14 نفر از این گروه که حداقل دو سال اقامت در ایران داشتند، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش این پژوهش از نوع پدیدارشناسی توصیفی ...  بیشتر

محیط زیست و توسعه پایدار در نظریه و عمل مددکاری اجتماعی: مروری سیستماتیک

مریم رهنما کمامردخی؛ محمد سعید ذکایی؛ ستار پروین؛ معصومه معارف وند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.76496.726

چکیده
  تخریب محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی منبع مهم‌ترین تهدیدها برای سلامت انسان، دسترسی به منابع حیاتی و حقوق اولیه بشر است. مددکاری اجتماعی به‌عنوان حرفه‌ای که ریشه در حقوق بشر و عدالت اجتماعی دارد می‌تواند نقش مهمی در موضوعات حقوق بشر و عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی داشته باشد. از این‌سو طی چند دهه گذشته در خارج از ایران، تغییر گفتمانی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مرور نظام‌مند اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر مراجعان در مددکاری اجتماعی

فرید بهرامی؛ نگار سراج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.71185.639

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی الگوی وظیفه مداری در مددکاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مطالعه، مرور نظام‌مند اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر مراجعان در مددکاری اجتماعی است و با روش مرور نظام‌مند انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات، پژوهش ها، پایان‌نامه ها و مطالعات تجربی منتشر شده به زبان ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
ناکارآمدی بازپروری زندانیان در نهاد زندان؛ مطالعه‌ای بر زندانیان مرد بازگشته به زندان

شاهمیر صاحبی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حبیب کریمیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.75620.713

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی شرایط منجر به تکرار جرم در زندان است. برای دستیابی به این هدف از روش مردم‌نگاری استفاده شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20نفر از زندانیان مرد با سابقه بازگشت مجدد به زندان، به‫عنوان مطلع و نیز مشاهده میدانی به همراه مطالعه اسناد انجام شد. یافته‫ها نشان داد که زندان دارای یک سازوکار رسمی مواجهه با زندانی ...  بیشتر