دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبود یافته از اعتیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.64736.535

حامد صادق مقدم جوان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ حمیده عادلیان


بررسی چشم انداز سازمان تامین اجتماعی با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.65783.557

ام البنین گیلان


تببین جامعه شناختی خشونت مردان علیه همسران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.61122.496

مریم مختاری؛ محمد نوریان


شناخت عوامل موثر بر وضعیت تمایل و دسترسی افراد دارای معلولیت شهر مشهد به مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه و سنجش میزان تأثیر آن‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.45656.339

حسین قدرتی؛ شفیعه قدرتی؛ نرگس نیازی