نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت تجارب و چالش های خانواده های دارای فرد اختلال روان صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد و مشارکت کنندگان آن، خانواده های مرکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان امید فردا در شهر تهران بودند که 20 نفر از آنان از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند گردآوری و به روش تماتیک مورد تحلیل قرار گرفت. شش مضمون اصلی درخصوص چالش های خانواده های دارای فرد اختلال روان به دست آمد که عبارتند از:": "عدم آگاهی"، "مشکات درمان"، "مشکل ارتباطی"، "سلب آرامش و بهداشت روانی خانواده"، مشکلات اجتماعی و قانونی"، اختلال در عملکرد و سلامت خانواده یا مراقب". نتایج پژوهش نشان می دهد که خانواده های دارای بیمار روانی تجربه های تلخ و ناگوار و مسائل و مشکلات بسیاری دارند و به دلیل قرار گیری در چنین شرایطی انزوا، طرد اجتماعی و انگ را تجربه می کنند که این طرد اجتماعی و انگ منجر به اختلال در عملکرد خانواده و مراقب می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experiences and Challenges of Families with Mental Disorders

نویسندگان [English]

  • Arezoo Dolatfard 1
  • Mansour Fathi 2

1 social worker

2 Associate Professor of social work Faculty of social sciences Allameh Tabatabai University Tehran Iran

چکیده [English]

This study aimed to identify the experiences and challenges of a person with a mental disorder. This research was carried out using a qualitative method with a phenomenological approach. The statistical population of this study was the families of Omid Farda rehabilitation center in Tehran. Twenty of the family were selected as sample size purposefully. The information was obtained using a semi-structured interview and then prepared in writing and analyzed through the thematic method. The result of this analysis consists of six major issues were: "lack of awareness", "problems of treatment", "problem of communication "," deprive of quietness and mental health of the family and social and legal problems", disruption of family function". The results show that families with a mental illness, experience bitter and bad problems. Because of being in such circumstances, they experience isolation, social exclusion, and stigma that this social exclusion leads to disruption of family function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiences
  • Challenge
  • Family
  • Mental Disorder