واکاوی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر انسجام اجتماعی(مورد مطالعه: جوانان 29-18 ساله جامعه شهری اهواز)

سمیه خسرو گلستان؛ حسین آقاجانی مرساء؛ سید سعید اقایی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1400، ، صفحه 175-208

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61483.503

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل فرهنگی -اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت و انسجام اجتماعی انجام شده است.مواد و روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جمعیت آماری در این پژوهش، کلیه‌ی جوانان زن و مرد 18 تا 29 ساله‌ی ساکن مناطق 8 گانه‌ی شهری اهواز را در سال 1400 شامل می‌شود که بیش از یک میلیون نفر می باشند؛ ...  بیشتر

سیاستگذاری اجتماعی و مسئلۀ امید: مطالعۀ ارزیابی جامعه از آینده در پیمایشهای ملی دهۀ 1390

رضا امیدی

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، ، صفحه 29-64

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65952.559

چکیده
  امید به آینده در مطالعات اخیر علوم اجتماعی بر ارزیابی مثبت از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی دلالت دارد. ارزیابی از آینده خود تاحدزیادی متأثر از ارزیابی از روندهای پیشین و وضعیت اکنون جامعه است. درواقع، ارزیابی پاسخگویان از آینده به‌نوعی نقد وضعیت و سیاست‌های فعلی و پیشین است؛ نوعی ارزیابی بازتابی و نقد تداوم و چسبندگی سیاست‌های ...  بیشتر

نشاط‌آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد )

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 67-104

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10264

چکیده
  چکیده رسالت عظیم دانشگاهیان در تأمین سلامت و پویایی فردی- اجتماعیِ اعضای جامعه، تعریف‌شده است، امّا در حال حاضر مسئله اصلی که دانشگاهیان با آن دست‌وپنجه نرم می‌نمایند این است که، سلامت و پویایی دانشگاه‌ها با شیوع بیماری‌ای سازمانی، با عنوان "بی‌نشاطی اجتماعی اعضا"، به خطر افتاده است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی بوده و سعی ...  بیشتر

مطالعه نشاط اجتماعی با تأکید بر محور سلامت اجتماعی پژوهشی ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد

نادر صنعتی شرقی؛ احمد بخارایی؛ شاه بختی رستمی؛ محمد حسن شربتیان

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 145-202

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9374

چکیده
  چکیده نشاط اجتماعی آن دسته از رفتارهایی است که به صورت شیوه‌های بیانی و رفتاری ابراز می‌گردد تا حس خوب و شور و شعف را انتقال دهد و منجربه آرامش گردد.این نوشتار با رویکرد سلامت اجتماعی و راهبرد پراگماتیسم موردمحور مبتنی بر روش ترکیبی درگام کیفی از مطالعه موردی جمعی، در گام کمّی‌ (پیمایش از نوع توصیف) و روش درون یابی نقطه‌ای (تحلیل ...  بیشتر

رابطه مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی (نمونه موردی: جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان حاجی‌آباد).

محمد حسن شربتیان؛ سامره علیزاده

دوره 2، شماره 6 ، دی 1394، ، صفحه 163-207

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.7897

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مهارت‌های زندگی بر میزان سلامت اجتماعی جوانان است که با توجه به مبانی نظری کییز (سلامت اجتماعی) و نظریه یادگیری اجتماعی باندورا (مهارت زندگی) مورد مطالعه قرارگرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش، جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان حاجی‌آباد واقع در خراسان جنوبی مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. حجم نمونه ...  بیشتر

حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران

محمد زاهدی اصل؛ صلاح الدین صالح

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 207-244

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.637

چکیده
  چکیده در تحقیق پیشرو رابطه حمایت اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان با استفاده از تکنیک پیمایش مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که رابطه بین حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری مورد بررسی همسران جانبازان اعصاب و روان ساکن شهر ...  بیشتر