حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10262

چکیده
  چکیده هدف مقالۀ حاضر بررسی حق سالمندان به شهر است. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آرا هانری لوفور در باب «تولید فضا» و «حق به شهر» و روش آن مردم‌نگاری است. فنون گردآوری داده مشاهده، مصاحبه است. بر همین اساس، 20 مصاحبه از طریق نمونه‌گیری نظری انجام ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند: پیاده‌روها و خیابان به دلیل ساختار بلند جداول ...  بیشتر

رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه حسینی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 245-274

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10041

چکیده
  چکیده بررسی و شناخت رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان بالای 25 درصد شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل ذهاب استان کرمانشاه است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤالات است که آیا بین سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی و متغیرهایی مانند درصد جانبازی، زمان جانبازی و مدت ازدواج رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق ...  بیشتر

شکل‌گیری فضاهای مسکونی در کرمانشاه 95- 1375 (با تأکید بر مسکن مهر و سکونت‌گاه‌های غیررسمی)

سیاوش قلی پور؛ جلیل کریمی؛ گلاویژ صادقی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 73-106

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9372

چکیده
  چکیده این مقاله تلاش می‌کند که شکل‌گیری فضاهای مسکونی شهریِ کرمانشاه را در دو دهه (1395-1375) بررسی کند. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آرای لفور در باب تولید فضا است. روش تحقیق کیفی و تکنیک گردآوری داده‌ها مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته‌ها نشان می‌دهند که در طی این دو دهه شهر در جهات مختلف به‌ویژه شمال شرقی، شمال غربی، جنوب غربی ...  بیشتر