این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
آزار خیابانی: تفسیری از تلقی زنان شهر کرمانشاه

قربانی کوثر؛ محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 10، شماره 35 ، فروردین 1402، ، صفحه 41-77

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.73962.678

چکیده
  مسأله اصلی این مکتوب فهم تفسیری تلقی زنان کرمانشاه از چرایی پدیده آزار خیابانی در این شهر است. این مسأله وجهی اکتشافی دارد و چارچوب کلان تحلیل توجه به مناسبات کلان محاط بر این پدیده بوده است. روش تحقیق متناظر با موضوعات اکتشافی و متکی بر نظریه زمینه‌ای است. جمع‌آوری داده‌ها با تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و انتخاب نمونه با رویکرد ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تأثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر فرهنگ فقر: زنان شهر کرمانشاه

انیس رضایی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.74018.680

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ فقر در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش پیمایشی در سال 1399 در شهر کرمانشاه انجام شد و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ زنان 15 تا 59 ساله بود که از بین آن-ها 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ فقر، از پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. برای تحلیل ...  بیشتر

حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10262

چکیده
  چکیده هدف مقالۀ حاضر بررسی حق سالمندان به شهر است. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آرا هانری لوفور در باب «تولید فضا» و «حق به شهر» و روش آن مردم‌نگاری است. فنون گردآوری داده مشاهده، مصاحبه است. بر همین اساس، 20 مصاحبه از طریق نمونه‌گیری نظری انجام ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند: پیاده‌روها و خیابان به دلیل ساختار بلند جداول ...  بیشتر

رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه حسینی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 245-274

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10041

چکیده
  چکیده بررسی و شناخت رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان بالای 25 درصد شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل ذهاب استان کرمانشاه است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤالات است که آیا بین سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی و متغیرهایی مانند درصد جانبازی، زمان جانبازی و مدت ازدواج رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق ...  بیشتر

شکل‌گیری فضاهای مسکونی در کرمانشاه 95- 1375 (با تأکید بر مسکن مهر و سکونت‌گاه‌های غیررسمی)

سیاوش قلی پور؛ جلیل کریمی؛ گلاویژ صادقی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 73-106

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9372

چکیده
  چکیده این مقاله تلاش می‌کند که شکل‌گیری فضاهای مسکونی شهریِ کرمانشاه را در دو دهه (1395-1375) بررسی کند. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آرای لفور در باب تولید فضا است. روش تحقیق کیفی و تکنیک گردآوری داده‌ها مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته‌ها نشان می‌دهند که در طی این دو دهه شهر در جهات مختلف به‌ویژه شمال شرقی، شمال غربی، جنوب غربی ...  بیشتر