نویسنده = ������������ ����������
تغییر و تطور پژوهش‌ها و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی

دوره 8، شماره 29، آذر 1400

10.22054/rjsw.2022.64919.539

اسماعیل عالی زاد؛ محمد زاهدی اصل؛ مرضیه قرائت؛ الهام محمدی؛ حمیده عادلیان


راهکارهای ارتقاء و بهینه‌سازی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی در ایران

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 179-210

10.22054/rjsw.2022.65312.549

محمد زاهدی اصل؛ محمدعلی حق دین؛ حمیده عادلیان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ الهام محمدی؛ اسماعیل عالیزاد


شناخت اثرات طرح ساماندهی کودکان خیابانی در سایه چالشهای آن

دوره 6، شماره 21، آذر 1398، صفحه 75-132

10.22054/rjsw.2021.56972.449

محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ ملیحه عرشی؛ مرضیه تکفلی؛ سارا نوروزی