این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
خوانش ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم

محمد باباپور؛ منصور فتحی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، ، صفحه 53-83

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71620.645

چکیده
  چکیدهانسان، نظامهای ارزشی و اخلاقی موضوع مشترک بین فلسفه اگزیستانسیالیسم و حرفه مددکاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه جایگاه وکاربرد فلسفه اگزیستانسیالیسم در ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی چیست، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه با توجه به هدف پژوهش، بنیادی-نظری است. ...  بیشتر

تجارب و چالش های خانواده های دارای فرد اختلال روان

آرزو دولت فرد؛ منصور فتحی

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61361.500

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت تجارب و چالش های خانواده های دارای فرد اختلال روان صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد و مشارکت کنندگان آن، خانواده های مرکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان امید فردا در شهر تهران بودند که 20 نفر از آنان از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه ...  بیشتر

زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان

منصور فتحی؛ خدیجه فیضی پور؛ علی اصغر درویشی فرد

دوره 5، شماره 18 ، دی 1397، ، صفحه 35-84

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.50519.386

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف فهم عمیق زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع گراندد تئوری است و اطلاعات با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری شد. تعداد مشارکت کنندگان 19 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند و با معیار اشباع اطلاعات انتخاب گردیده است. بعد از ...  بیشتر

تجارب و چالش‌های کودکان دارای پدر مصرف‌کننده مواد (یک مطالعه پدیدارشناسی)

منصور فتحی؛ مریم خاک رنگین

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، ، صفحه 127-167

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11707

چکیده
  یکی از ارزش‌های اساسی حرفه مددکاری اجتماعی، عدالت اجتماعی و توجه ویژه به افراد و اقشار آسیب‌پذیر و به‌خصوص کودکان در شرایط دشوار است. این مقاله به بررسی تجارب و تنش‌های ناشی از زندگی با پدر مصرف‌کننده مواد، به منظور کاهش مشکلات این کودکان پرداخته است.روش پژوهش حاضر، پدیدارشناسی بوده و برای تحلیل اطلاعات و مصاحبه‌ها از تحلیل تماتیک ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر میزان دینداری جوانان 15 تا 29 ساله شهر سنندج.

منصور فتحی؛ نسرین مروتی؛ نادر مروتی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، ، صفحه 144-170

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7579

چکیده
  چکیده با توجه به شرایط در حال گذار جامعه و دگرگونی سریع ارزش‌ها و هنجارها، آگاهی از ابعاد مختلف دینداری جوانان و تأثیر عوامل مختلف بر آن و همچنین مقایسه آن با وضعیت دینداری والدین به‌منظور درک تفاوت‌های ارزشی در دو نسل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. دینداری (سلامت معنوی) با سلامت روان و اجتماعی افراد رابطه مستقیم دارد و ارتقای بهزیستی ...  بیشتر