نویسنده = منصور فتحی
تجارب و چالش های خانواده های دارای فرد اختلال روان

دوره 8، شماره 27، خرداد 1400، صفحه 97-124

10.22054/rjsw.2022.61361.500

آرزو دولت فرد؛ منصور فتحی


زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان

دوره 5، شماره 18، دی 1397، صفحه 35-84

10.22054/rjsw.2020.50519.386

منصور فتحی؛ خدیجه فیضی پور؛ علی اصغر درویشی فرد


بررسی عوامل مؤثر بر میزان دینداری جوانان 15 تا 29 ساله شهر سنندج.

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 144-170

10.22054/rjsw.2015.7579

منصور فتحی؛ نسرین مروتی؛ نادر مروتی