نویسنده = قرائت خیابان، مرضیه
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد راه حل مدار بر ارتقاء تاب‌آوری نوجوانان

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 131-165

10.22054/rjsw.2020.51382.396

فاطمه سادات هاشمی نطنزی؛ مرضیه قرائت خیابان


2. هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 121-160

10.22054/rjsw.2017.10225

مرضیه قرائت خیابان؛ حسین رضایی حسین آبادی؛ فاطمه بیدی