اعتیاد به مثابۀ مواجهۀ مخاطره‌آمیز نوجوانی با چالش‌های هویتی و عرصه‌های نقش‌پرداز (مطالعه کیفی دلایل و شرایط مداخله‌گر اعتیاد به مواد مخدر در سطح شهر ایلام)

صدیقه پیری

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 159-192

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55850.438

چکیده
  پنداشت ایلامی ها از اعتیاد به مثابه یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مهم در استان است که این تحقیق سعی دارد به روش کیفی به دنبال پاسخ‌گویی به چرایی وقوع آن باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است مصرف‌کنندگان در شهر ایلام چه روایت‌هایی را از چگونگی درگیری‌ خود به مواد مخدر بیان می‌کنند؟ روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی از نوع گراندد ...  بیشتر

فراتحلیل مداخلات روانی-اجتماعی اعتیاد

بهزاد خدری؛ محمد زاهدی اصل؛ ستار پروین

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، ، صفحه 205-251

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.52288.403

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مداخلات صورت گرفته در حوزه اعتیاد و همچنین شناسایی اثرگذارترین مداخلات، با رویکرد مددکاری اجتماعی صورت می‌پذیرد. تحقیق حاضر با روش فراتحلیل صورت گرفته است. جمعیت آماری متشکل از کلیۀ تحقیقات انجام شده در حوزة مداخله اعتیاد (چاپ شده و معتبر) طی یک دهه گذشته (1387-1397) در کشور بوده است که از منابع علمی ...  بیشتر

عوامل پایداری در ترک: نتایج تجارب زیسته معتادان مرد بهبودیافته از عدم بازگشت به مصرف مواد

بهار فلاح؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدرضا زربخش بحری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، ، صفحه 57-108

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11895

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تجربه عوامل پایداری در ترک در تجربه معتادان بهبودیافته از عدم بازگشت به مصرف مواد بود. چارچوب نظری این پژوهش مدل مراحل تغییر و چارچوب انگیزشی این نظریه بود. این پژوهش با روش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و با روش نمونه‌گیری هدفمند انجام‌ شده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با مشارکت‌کنندگان تا رسیدن داده‌ها ...  بیشتر

اثربخشی مددکاری گروهی در توسعه مهارت‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد.

کاظم جقاوند؛ کاظم قجاوند؛ زهرا جقاوند

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1521

چکیده
  چکیده مددکاری گروهی از جمله روش‌های مؤثر و کارآمد برای درمان اختلالات و بیماری‌هایی نظیر اعتیاد به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر توسعه مهارت‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است و در جمله تحقیقات تجربی قرار می‌گیرد. ...  بیشتر