طراحی مدل مداخله‌ی اجتماعی در کار خیابانی کودکان؛ خوانش انتقادی برنامه‌های جهانی

فاطمه سالاریان؛ سعید معیدفر؛ محمد زاهدی اصل

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67433.584

چکیده
  این پژوهش با جمع‌آوری و گزارش برنامه‌های مهم مداخله‌ی دولتی در حوزه‌‌ی کار خیابانی کودکان کوشیده است تا در گام نخست چشم‌اندازی سراسری از برنامه‌های مداخله در سطح جهان را به وسیله‌ی روش اسنادی و کتابخانه‌ای فراهم بیاورد. در گام دوم، پژوهش حاضر با توجه به موضع جامعه‌باورانه و انتقادی خود به ارزیابی این برنامه‌ها دست‌زده و کوشیده ...  بیشتر

گونه شناسی کار کودکان و آسیب های ناشی از آن بر کودکان کار در شهر تهران

پریسا پیرخندان؛ ستار پروین؛ فاطیما سیاهپور

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، ، صفحه 115-158

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61472.502

چکیده
  کار کودکان از آسیبهای اجتماعی مهم در جهان است. بسیاری از کودکان در شرایط بهره کشانه کار میکنند و مورد استثمار قرار میگیرند. در ایران تا کنون سیاستها و مداخلات در زمینه حذف کار کودک کارآمد نبوده. با توجه به تنوع و گستردگی انواع کار کودکان و آسیبهای آن، پژوهش حاضر تلاش کرده تا با گونه شناسی کار کودکان در شهر تهران، دسته ها و رده های فعالیت ...  بیشتر

شناخت اثرات طرح ساماندهی کودکان خیابانی در سایه چالشهای آن

محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ ملیحه عرشی؛ مرضیه تکفلی؛ سارا نوروزی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، ، صفحه 75-132

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56972.449

چکیده
  طرح مراکز ساماندهی کودکان خیابانی به‌عنوان بخشی از تلاش سازمان بهزیستی در کاهش آسیب، بیش از یک دهه در حال اجراست. هدف این مطالعه، فهم اثرات طرح با در نظر گرفتن چالشهای آن بر اساس تجربه خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان است. این پژوهش از نوع کیفی در سال 1396 و با جامعه پژوهش شامل مدیران، کارشناسان، مربیان، کودکان و سرپرستان در 4 استان تهران، ...  بیشتر