تجربه زیسته ی سالمندان از سالمندی؛ یک مطالعه پدیدارشناختی مورد مطالعه سالمندان شهرستان اصفهان

بتول امین جعفری؛ سهیلا صادقی فسایی؛ ستار پروین

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1400، ، صفحه 137-174

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.50380.385

چکیده
  سالمندان یکی از گروه های هدف مددکاران اجتماعی هستند. تجربه سالمندی از نگاه خود سالمندان، از یک سو پرده از واقعیت هایی بر می دارد که بر ما پوشیده است و از سوی دیگر درکی عمیق، فراگیر و معنادار از موقعیت فرهنگی-اجتماعی سالمندی در جامعه را برای ما فراهم می سازد. بر همین مبنا، شناسایی وفهم عمیق مسائل و نیازها و چالشهایی که سالمندان با آن ...  بیشتر

تجربه زیسته برون رفت از وابستگی عاطفی به شخص در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد

محمود شجاعت رفسنجانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ ملیحه مصیبی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، ، صفحه 67-100

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.62706.515

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته‌ برون رفت از وابستگی عاطفی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد است. روش تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. جامعه هدف کلیه اعضای انجمن معتادان گمنام است. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است، مصاحبه تا جایی ادامه پیدا کرد که داده‌های جدیدی در برنداشت و به حد اشباع ...  بیشتر

بررسی تجربه زیسته دانش آموزان دختر تیزهوش شهر کرمان از دوران قاعدگی شان

الهه آذربهرام؛ سوده مقصودی

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، ، صفحه 159-198

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58269.464

چکیده
  اولین سیکل قاعدگی دختران، معمولاً تجربه‌ای ناخوشایند به شمار می‌رود زیرا با عصبی‌شدن، خجالت‌زدگی نسبت به تغییرات بدن و تغییرات روانی و خلق‌وخو همراه است. به نظر می‌رسد که آگاهی از تغییرات این دوران می‌تواند بر نگرش و عملکرد مثبت و منفی در مورد آن تأثیرگذار بوده و موجب سلامت جسمی و روانی دختران شود. این پژوهش با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی ...  بیشتر

تجربه زیسته کودکان و نوجوانان بدسرپرست از زندگی در مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران

مریم بهروزی فر؛ محمدعلی چیت ساز؛ اصغر محمدی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، ، صفحه 133-172

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.57612.457

چکیده
  بی سرپرستی کودکان همیشه بعنوان موضوعی اجتماعی مطرح می باشد. این کودکان به دلایل متعدد از حمایت خانواده خود محروم اند زیرا ممکن است یک یا همه افراد موثر در تأمین نیازهایش در زندگی را از دست بدهند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربه زیسته کودکان و نوجوانان بدسرپرست از زندگی در مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران است که از لحاظ هدف تحفیق کاربردی ...  بیشتر

طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد

زینب شاه بختی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جعفر حسنی؛ محمود جاجرمی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1397

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.10952

چکیده
  مطالعه حاضر با روش کیفی، از روش داده بنیاد تلاش می‌کند تا مفهوم خانواده در تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق را شناسایی نماید. هدف این مطالعه، رسیدن به درکی از تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق و استخراج مدل از درون این تجربیات و ترسیم پارادایم مربوطه است. داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با زوجین متقاضی طلاق در دادگاه خانواده ...  بیشتر

فهم تجربۀ زیسته زنان بی‌خانمان

علی اصغر درویشی فرد؛ خدیجه فیضی پور

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 177-215

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10267

چکیده
  چکیده بی‌خانمانی ازجمله مسائل اجتماعی قابل‌توجهی است که در عصر حاضر اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته درگیر آن هستند و در سطح جامعه ایران و بالاخص در سال‌های اخیر به شکل جدی‌تری گسترش‌یافته است. شناخت مسائل و مشکلات این گروه، می‌تواند برنامه‌ریزان اجتماعی را در طراحی سیاست‌های اجتماعی کارآمد یاری رساند. ...  بیشتر

فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران

اکبر بخشی نیا؛ حبیب آقابخشی؛ محمدسعید ذکایی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 214-262

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9657

چکیده
  چکیده در دو دهه اخیر نوع خاصی از بی‌خانمانی که کارتن خوابی نام گرفته، در کشور ما و به ویژه در کلانشهر تهران پدیدار شده و مورد توجه قرار گرفته است. کارتن خوابی به نظر کارشناسان اجتماعی ضمن آنکه مسئله اجتماعی تلقی می‌گردد، می‌تواند تبدیل به آسیب اجتماعی شود. کارتن خوابی نشانه و برآیندی از وجود سایر مسایل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی.

علی اصغر درویشی فرد؛ میترا جسک؛ خدیجه فیضی پور

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، ، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7577

چکیده
  چکیده مقاله حاضر به بررسی تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی (خیاطی) و مسائل و مشکلاتی که آنان مواجه هستند پرداخته است. این مطالعه به روش تحقیق کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام‌ شده است. مصاحبه‌های باز و بدون ساختار با زنان صورت گرفته که در طی آن تجربیات آن‌ها از موضوع بیان شده است. حجم نمونه 15 نفر می‌باشد و تعداد این حجم، ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام .

سیده زهرا افتخارزاده

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، ، صفحه 108-156

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4746

چکیده
  چکیده این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی در ازدواج زودهنگام بوده و هدف آن دسترسی به تجربیات زندگی زنانی است که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند. طبق تعاریف، ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق می‌شود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشد. 12 زن که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجربیات ...  بیشتر