کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 3
1. سالمندی و ناخشنودی در روابط خانوادگی (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در بین سالمندان تهرانی)

دوره 6، شماره 19، بهار 1398

10.22054/rjsw.2020.44598.328

کرم حبیب‌پور گتابی؛ صلاح الدین قادری؛ زهرا رادپور


2. عوامل پایداری در ترک: نتایج تجارب زیسته معتادان مرد بهبودیافته از عدم بازگشت به مصرف مواد

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 57-108

10.22054/rjsw.2018.11895

بهار فلاح؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدرضا زربخش بحری


3. پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان.

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 113-147

10.22054/rjsw.2016.8658

زهرا میرحسینی