اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبود یافته از اعتیاد

حامد صادق مقدم جوان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ حمیده عادلیان

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، ، صفحه 43-86

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.64736.535

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبودیافته از اعتیاد انجام شده است. روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد شرکت‌کننده در گروه خودیار رهپویان رهایی شعبه تهران پس از ترک اولیه ...  بیشتر

راهکارهای ارتقاء و بهینه‌سازی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی در ایران

محمد زاهدی اصل؛ محمدعلی حق دین؛ حمیده عادلیان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ الهام محمدی؛ اسماعیل عالیزاد

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 179-210

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65312.549

چکیده
  مطالعات در ایران نشان می‌دهد که با وجود رتبه مناسب کشور در تولید دانش، از این ظرفیت در راستای منافع ملی استفاده نمی‌شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر با هدف تبیین و موشکافی وضعیت موجود اثربخشی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی و راهکارهای ارتقاء این اثربخشی انجام گردید. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه فردی نیمه ...  بیشتر

اثربخشی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد راه حل مدار بر ارتقاء تاب‌آوری نوجوانان

فاطمه سادات هاشمی نطنزی؛ مرضیه قرائت خیابان

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، ، صفحه 131-165

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.51382.396

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی راه‌حل مدار بر ارتقای تاب‌آوری نوجوانان انجام گردید. این مطالعه به روش شبه آزمایشی (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) بر روی گروه کنترل و آزمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول می‌باشد که اسامی آن‌ها در سال تحصیلی 98-1397 در مدرسه ایران به ثبت رسیده است. برای ...  بیشتر

هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی

مرضیه قرائت خیابان؛ حسین رضایی حسین آبادی؛ فاطمه بیدی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 121-160

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10225

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر، وجوب اخلاق حرفه‌ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مورد توجه مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات قرارگرفته است. اخلاق حرفه‌ای بخش بنیادین اقدامات مددکاری اجتماعی در ارائه خدمات اجتماعی می‌باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی و هنجاریابی آن می‌باشد. این مطالعه از نوع هنجاریابی ...  بیشتر