نویسنده = �������������� ������������������
سالمندان، مغفول ماندگان فضای فرهنگی شهر

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 1-29

10.22054/rjsw.2021.55775.437

محمد حسین باقر پوری ناجی؛ زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی


رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی

دوره 7، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 47-84

10.22054/rjsw.2021.55068.429

سیدعلیرضا افشانی؛ لیلی بنیاد