راهکارهای ارتقاء و بهینه‌سازی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی در ایران

محمد زاهدی اصل؛ محمدعلی حق دین؛ حمیده عادلیان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ الهام محمدی؛ اسماعیل عالیزاد

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 179-210

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65312.549

چکیده
  مطالعات در ایران نشان می‌دهد که با وجود رتبه مناسب کشور در تولید دانش، از این ظرفیت در راستای منافع ملی استفاده نمی‌شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر با هدف تبیین و موشکافی وضعیت موجود اثربخشی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی و راهکارهای ارتقاء این اثربخشی انجام گردید. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه فردی نیمه ...  بیشتر

رویکرد حقوق بشری فقرزدایی برنامه توسعه ملل متحد با تاکید بر توانمندسازی زنان در ایران

آناهیتا سیفی

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 193-233

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.49197.370

چکیده
  توانمندسازی یک فرایند چند جانبه است که در طی آن افراد و گروههایی که از سهم مساوی منابع برخوردار نیستند، بتوانند براساس شایستگی های خودشان به منابع دسترسی و بر آن کنترل داشته باشند. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی وکاهش فقر زنان هستند زنان تجربه های متفاوتی از فقر داشته و توانمندسازی زنان به چند دلیل اهمیت دارد: از جمله نقش زنان ...  بیشتر

رابطه توسعه و طلاق در ایران .

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، ، صفحه 180-217

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9265

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی - اقتصادی و طلاق در کشور در طی سال‌های 1392-1360 انجام‌شده است. بنابراین رویکرد این پژوهش به موضوع توسعه و طلاق و برهمکنش آن‌ها، رویکردی جامعه‌شناختی به مطالعه انحرافات و مسائل اجتماعی در بستر توسعه و تحولات اجتماعی است. تحقیق حاضر از نوع کمّی- طولی است که به روش سری‌های زمانی (تحلیل ...  بیشتر