نویسنده = ������ �������� ����������
حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 1-35

10.22054/rjsw.2017.10262

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


نوع مجروحیت و کیفیت زندگی در میان جانبازان استان کرمانشاه .

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 66-99

10.22054/rjsw.2016.7067

سیاوش قلی پور؛ سیده زهرا پرهیزگار کلات؛ محسن قلی پور