پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان.

زهرا میرحسینی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، ، صفحه 113-147

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8658

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف شناسایی و فهم عوامل خطرآفرین و ریسک فاکتورهای موجود در زندگی زنانی صورت پذیرفته، که مرتکب جرم شده و مسیر زندگی‌شان به سوی زندان کشیده شده است. بر این اساس در این تحقیق با 24 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند، مصاحبه‌های عمیق کیفی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، اغلب ...  بیشتر

رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت زنان زندانی (بر اساس نوع جرم).

فرامرز سهرابی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1520

چکیده
  چکیده تجربه نشان داده است که به دنبال شکل‌گیری هویت سالم و موفق، احتمال وقوع رفتار خشونت‌آمیز و ناپخته در موقعیت‌های گوناگون کاهش می‌یابد و فرد از راه‌حل‌های مناسب‌تری جهت مواجهه با مشکلاتش استفاده می‌کند.هدف تحقیق حاضر، شناخت رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت در زنان زندانی است. پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای است و با ...  بیشتر