عاملیت سلامت‌محور و موانع ادارک شده تحقق سلامت در زنان نابینا و کم نابینا

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه؛ فاطمه حامی کارگر؛ مسعود غفاری

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، ، صفحه 207-243

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.68115.596

چکیده
  گروه‌های اجتماعی مختلف هرکدام تلاش‌هایی در جهت رسیدن به سلامتی اتخاذ می‌کنند و با توجه به موقعیت اجتماعی خود با موانعی نیز در جهت تحقق سلامتی مواجه هستند در این میان زنان نابینا و کم‌بینا نیز تجربیات منحصر به‌فردی در این زمینه دارند. این پژوهش با روش پدیدار شناسی، به واکاوی تلاش‌های زنان نابینا و کم‌بینا در بستر تجربه زیسته‌ی‌شان ...  بیشتر

رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی

سیدعلیرضا افشانی؛ لیلی بنیاد

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، ، صفحه 47-84

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55068.429

چکیده
  خشونت از مباحث جهانی بوده که همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی است. در این پیمایش از پرسشنامه پوررحیمیان (1393) و از پرسشنامه سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف (1391) برای سنجش متغیر سبک زندگی سلامت‌محور استفاده شده است. بدین منظور و جهت پی بردن به رابطه سبک زندگی سلامت‌محور ...  بیشتر