سپهر مداخله مددکاری اجتماعی شغلی ( یک مرور نظام‌مند)

فاطمه فلاح بابایی؛ سحر محمدزاده ساری

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، ، صفحه 157-190

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65340.551

چکیده
  مقدمه: با وجود اهمیت نقش مددکاری اجتماعی شغلی در سازمان‌‌ها، این مهم در کشور ایران به‌صورت تخصصی در تمامی سازمان‌‌ها تعریف نشده و بسیاری از سازمان‌‌ها‌ی بزرگ فاقد تخصص مددکاری اجتماعی شغلی هستند. پژوهش حاضر با هدف ارتقاء سطح شناخت از حیطه‌ی مداخله‌‌های مددکاری اجتماعی شغلی فراهم آمده است و تلاشی در جهت غنا بخشیدن به ادبیات ...  بیشتر

تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (موردمطالعه، کارکنان شاغل بانک سپه در شهر تهران).

حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ زینب پورات

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1522

چکیده
  چکیده  مطالعه حاضر، نتایج پژوهشی است در زمینه بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی که به روش پیمایش انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شاغل شعب مدیریت‌های امور مناطق پنجگانه بانک سپه در سطح شهر تهران می‌باشد در این پژوهش روش سهمیه‌ای طبقه‌ای و تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت و نمونه‌ای به تعداد 340 نفر در نظر ...  بیشتر