تبیین نگرش زنان به شکاف جنسیتی و کسب پایگاه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: زنان 30-40 سال شهر تهران)

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10223

چکیده
  چکیده در تمام جوامع رو به رشد شکاف و تبعیض جنسیتی مشاهده می‌شود. مسئله اشتغال،‌ تحصیلات دانشگاهی، فونکسیون های اجتماعی و سایر موقعیت‌هایی که در آن زن‌ها نادیده گرفته‌ شده و یا به‌عنوان رتبه دوم اهمیت به آنها نگریسته شده است، مثال‌هایی بارز از این نابرابری‌ها هستند. ازاین‌رو این تحقیق به‌منظور سنجش نگرش زنان شهر تهران به شکاف ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر میزان دینداری جوانان 15 تا 29 ساله شهر سنندج.

منصور فتحی؛ نسرین مروتی؛ نادر مروتی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، ، صفحه 144-170

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7579

چکیده
  چکیده با توجه به شرایط در حال گذار جامعه و دگرگونی سریع ارزش‌ها و هنجارها، آگاهی از ابعاد مختلف دینداری جوانان و تأثیر عوامل مختلف بر آن و همچنین مقایسه آن با وضعیت دینداری والدین به‌منظور درک تفاوت‌های ارزشی در دو نسل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. دینداری (سلامت معنوی) با سلامت روان و اجتماعی افراد رابطه مستقیم دارد و ارتقای بهزیستی ...  بیشتر