رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان شهرستان دهلران.

عبدالحسین کلانتری؛ امراله کشاورز؛ حسن مومنی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 41-72

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9371

چکیده
  چکیده سرمایه اجتماعی به‌واسطه عناصری از قبیل مشارکت، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی می‌تواند بستری برای نشاط و شادکامی جامعه باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان 30-18 ساله شهرستان دهلران در سال 1396 صورت گرفته است. آرای صاحب‌نظران اصلی سرمایه اجتماعی مانند: پوتنام، کلمن و بوردیو و نظریات مازلو ...  بیشتر

پیامدهای اخلاقی رفاه اجتماعی

سعید وصالی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 71-102

چکیده
  چکیده آزادی‌های فردی امر اخلاقی را برجسته می‌سازند و پدیده شهروندی آن را تقویت می‌کند. برقراری روابط بین فردی در دوران جدید از سهولت بیشتری برخوردار شده و اعتماد بین انسان‌ها را فزونی بخشیده است. مشخصه ‌اندیشه ورزی انسان در زندگی اجتماعی رشد نموده و تعادل اجتماعی را میسر می‌سازد. جستجوی عدالت از این طریق امکان پذیر شده و موجبات ...  بیشتر