طراحی مدل مداخله‌ی اجتماعی در کار خیابانی کودکان؛ خوانش انتقادی برنامه‌های جهانی

فاطمه سالاریان؛ سعید معیدفر؛ محمد زاهدی اصل

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67433.584

چکیده
  این پژوهش با جمع‌آوری و گزارش برنامه‌های مهم مداخله‌ی دولتی در حوزه‌‌ی کار خیابانی کودکان کوشیده است تا در گام نخست چشم‌اندازی سراسری از برنامه‌های مداخله در سطح جهان را به وسیله‌ی روش اسنادی و کتابخانه‌ای فراهم بیاورد. در گام دوم، پژوهش حاضر با توجه به موضع جامعه‌باورانه و انتقادی خود به ارزیابی این برنامه‌ها دست‌زده و کوشیده ...  بیشتر

کاربست مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با الگوی وظیفه مداری در کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر کودکان کار

فرید بهرامی؛ حمیده عادلیان

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 83-126

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.48757.365

چکیده
  این پژوهش، اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر در کودکان کار را مورد بررسی قرار داده است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که برای اولین بار در ایران الگوی وظیفه مداری در مداخلات مددکاری اجتماعی به صورت علمی مورد مطالعه قرار گرفته است و پروتکلی بر اساس این الگو برای مداخله گروهی در کار با گروه های در معرض آسیب کودکان ...  بیشتر