کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تحلیل جامعه شناختی هویت های معاصر و فرزند نا خواهی در میان زوجین جوان

دوره 8، شماره 27، خرداد 1400، صفحه 125-156

10.22054/rjsw.2022.64844.538

عاطفه شیرکوند؛ خدیجه ذولقدر؛ عاصمه قاسمی


فهم تجربه زیسته طرد اجتماعی در بین فقرای روستایی استان ایلام: رویکردی کیفی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 1-39

10.22054/rjsw.2018.11704

سجاد شرافت؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ سید محمد سید میرزایی


طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 15، فروردین 1397

10.22054/rjsw.2018.10952

زینب شاه بختی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جعفر حسنی؛ محمود جاجرمی