تجربه‌ها و پیامدهای اجتماعی مصرف مواد مخدر در زنان

حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ مرجان کیانی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1397، ، صفحه 41-97

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.10947

چکیده
  اعتیاد و مصرف مواد مخدر یکی از مسائل اجتماعی جهانی است که روزانه بر شیوع و گسترش آن افزوده می‌شود. زنان به عنوان مهم‌ترین عنصر خانواده و اجتماع ممکن است خواسته یا ناخواسته درگیر آن شوند. پیامدهای خانوادگی و اجتماعی و آسیب‌هایی که در اثر اعتیاد زنان به مواد مخدر بر جامعه وارد می‌گردد به مراتب عمیق تر از اعتیاد مردان است.پژوهش حاضر ...  بیشتر

تجربۀ زیستۀ دختران از تأخیر در ازدواج و گونه‌شناسی استراتژی‌های مواجهه با آن

ستار پروین؛ زینب فعله گری؛ مرجان کیانی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 185-240

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10040

چکیده
  چکیده به دلایل مختلف، تأخیر در ازدواج (چه بر اساس عرف اجتماعی و چه بر اساس ادارک خود افراد) به تجربه زیسته بخشی از دختران و پسران تبدیل‌شده است اما با توجه به تفاوت‌های زیست‌شناختی و مختصات فرهنگی جامعۀ ایران، این امر ممکن است برای دختران شرایط متفاوتی را ایجاد کند. بر این اساس، هدف این مقاله، مطالعۀ تجربۀ زیستۀ دختران از تأخیر در ...  بیشتر