نویسنده = همایونی، فاطمه السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

دوره 4، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 1-41

10.22054/rjsw.2017.10035

جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی